GegiG

რაინდები
საკითხავი

რაინდები

მოგიყვებით ძველ რაინდებზე რომლებიც მნიშვნელოვანი პირები იყვნენ. საბრძოლველად შეიარაღებულ რაინდს მთელი სხეული ჯავშნით ჰქონდა დაფარული. XI საუკუნის ბოლომდე ეს იყო…
შვედეთის ისტორია
საკითხავი

შვედეთის ისტორია

მყინვარების დნობის დაწყების შემდეგ სკანდინავიის ნახევარკუნძულის მიწების ათვისება ადამიანმაც დაიწყო. სკანდინავიის პირველი მცხოვრებნი მონადირენი და შემგროვებლები იყვნენ. დასახლება ნახევარკუნძულის სამხრეთიდან…
Back to top button