• არქივიlogo archive 1

    ტენოჩტიტლანი

    აცტეკთა ძველი დედაქალაქი ტენოჩტიტლანი, ტბა ტესკოკოს შუაგულში იყო გაშენებული და სხვა რეგიონებს დამბებით უკავშირდებოდა. ქალაქში…

    დაწვრილებით »
Back to top button