mtchedlidzedato

ფილმებში დაშვებული შეცდომები
გასართობი

ფილმებში დაშვებული შეცდომები

ამ პოსტში შემოგთავაზებთ სხვადასხვა დროის, პოპულარულ ფილმებში არსებულ შეცდომებს 1 ბინდი. ძალიან პოპულარული ფილმი, მაგრამ ბევრისთვის შეუმჩნეველი მასში დაშვებული შეცდომები…
Back to top button