გამოგონება

BODY ART

  3b27c80780d0
ბოდიარტი (ინგლ. Body art – სხეულის ხელოვნება) არის ხელოვნების მიმდინარეობა, რომელიც არის ან შეიცავს ადამიანის სხეულს. ბოდიარტის ყველაზე გავრცელებული ფორმებია ”tattoo” და ”piercing”, თუმცა არის შემდეგი მიმდინარეობებიც : scarification, branding, და body painting (სხეულის მოხატვა).

473d467f89df

cb16f8c1a4e2

703c67e5099e

cdade39defcf

794b77387a79

dfe07afaedcf

dfe59c3d4fed

4d21f0013b50

27da10084bf9

0d458a3cc984

de210b52e8e0

5bb098fff065

0456bc7b7fc4

655d0352c732

39016f446ea3

cb26da996eb9

6347982dead0

95a79ca38fcb

9ba6b3b65e9f

9a4aad908cd6

ed48747c0770

772cc5394ea1

cd49261d9d1d

მსგავსი ამბები

Back to top button