ნაჯღაბნი

რაზე მეტყველებს ადამიანის ნაჯღაბნი?
გასართობი

რაზე მეტყველებს ადამიანის ნაჯღაბნი?

ტელეფონზე საუბრისას, ლექციის მოსმენისას, ან სხვა რაიმე საქმის კეთებისას, თავისდაუნებურად ვჯღაბნით ხოლმე ფურცლის ნაგლეჯზე სხვადასხვა ორნამენტებს ან ნახატებს. მეცნიერები პლიმუტის…
Back to top button