მწერლები

19 საუკუნის ფრანგი მწერლები (ნაწილი პირველი)
გასართობი

19 საუკუნის ფრანგი მწერლები (ნაწილი პირველი)

19 საუკუნის საფრანგეთში ჩამოყალიბებული მწერალთა ჯგუფის შემოქმედებაში აშკარადაა ნაჩვენები მათი საუკუნისათვის დამახასიათებელი პოლიტიკური, სოციალური და ფილოსოფიური გარდატეხები. 19 საუკუნე მხატვრული…
Back to top button