მონტი

მონტი ჰოლის პარადოქსი
საკითხავი

მონტი ჰოლის პარადოქსი

მონტი ჰოლის პარადოქსი – ეს არის ალბათობის თეორიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დავალება, რომლის ამონახსნიც ერთი შეხედვით ეწინააღმდეგება ლოგიკურ აზრს. ამ…
Back to top button