ლორთქიფანიძე

ნიკო ლორთქიფანიძე – ბუმბერაზი
საკითხავი

ნიკო ლორთქიფანიძე – ბუმბერაზი

ფრანგულაშვილები მთელ ქვემო იმერეთში განთქმული იყვნენ ძველთა დროთაგან. ხშირათ მათ ვეშაპიძეებსაც ეძახდენ. მართლაც ვეშაპის ძალა ჰქონდათ, ვეშაპივით ჭამდენ და სვამდენ.…
იყიდება საქართველო (უწინაც იყიდებოდა)
საკითხავი

იყიდება საქართველო (უწინაც იყიდებოდა)

ნიკო ლორთქიფანიძე “საშობაო მინიატურები” იქ, სადღაც შორს, ბეთლემში, ცხრამეტი საუკუნის წინათ, ცა მოჭედილ ღამეს მღვიმეში დაიბადა იესო, ძე ქალწულის მარიამისა,…
Back to top button