გიორგი XI

ქართული სისხლი სხვათა სამსახურში (3) გიორგი XI
საკითხავი

ქართული სისხლი სხვათა სამსახურში (3) გიორგი XI

ამ თავში უნდა შევეხოთ ისეთ დიდებულ პიროვნებას, როგორიც არის გიორგი მეთერთმეტე. მისი ბიოგრაფია განსხვავებულია ალავერდი ხანისა და მისი შვილების ამბისგან,…
Back to top button