გაფრენა

სათამაშო დიდებისთვის
გამოგონება

სათამაშო დიდებისთვის

ადამიანი ყოველთვის მიისწრაფოდა იმისკენ, რომ ფრენა შეძლებოდა… თანდათან ეს ყველაფერი უფრო და უფრო რეალური ხდება… ჯერჯერობით მთლად უსაფრთხო არ არის(თან…
Back to top button