არქივი

ფიზიოგნომიკა: რაზე მეტყველებს ადამიანის სახე?

db5a88692078

ფიზიოგნომია (ბერძ. “ფისის” – ბუნება და “გნოსის” – ცოდნა), იგივე ფიზიოგნომიკა ეს არის უძველესი ოკულტური მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ადამიანის სხეულის ნაწილების (უმეტესად სახის ნაკვთების) საშუალებით დაადგინოს მისი ხასიათის ნიშან-თვისებები. ამ კუთხით პირველი სერიოზული ნაშრომები უკვე ძველ ეგვიპტეში გხვდება.
ფიზიოგნომიკას ჯერ კიდევ ანაქსაგორი იკვლევდა (ძვ. წ. 500-428 წ.წ.), ცნობილია მისი პირველი შეხვედრა სოკრატესთან – როდესაც ხალხმა სთხოვა ანაქსაგორს სოკრატეს დახასიათება, მან თქვა: “იგი დაბალგანვითარებული, შეზღუდული, ვნებიანი და მრუშია”. ამის გაგონებაზე სოკრატეს მოწაფეები სიცილით დაიხოცნენ. სოკრატეს არ გასცინებია, მან მოკლედ თქვა: “იგი მართალია, მე ასეთი ადრე ვიყავი”.
ჰისპანუსმა თებეში (ძვ. ეგვიპტე) აღმოაჩინა ოქროთი მოვარაყებული წიგნი ფიზიოგნომიკის, ქიროლოგიისა და ქირომანტიის შესახებ, რომელიც ალექსანდრე მაკედონელს საჩუქრად გაუგზავნა. “თვალები ადამიანის სულის სარკეა”, ამბობდნენ ძველი ბერძნები და ჩვენც ამ მცირე ფიზიოგნომიკურ მიმოხილვას თვალების აღწერით დავიწყებთ.

თვალები
ჩამოსიებული და შეშუპებული უპეები ავადმყოფობასა (ფიზიკურ-ფსიქიკურს) და სუსტ ხასიათზე მიანიშნებს.
პატარა და ღრმად ჩასმული თვალები მტაცებლობის, მიმთვისებლობის, გულღრძოობისა და სიმხდალის ნიშანია.
ადამიანი, რომელიც საუბრის დროს თვალებს აცეცებს ან რაღაცას მალავს ან იტყუება.
ყავისფერი თვალები სითბოზე, ერთგულებაზე და კარგ მეოჯახეობაზე მიანიშებს.
ცისფერი თვალები მეოცნებების, ალერსიანობისა და ქარაფშუტობის ნიშანია, ამ ადამიანებს ხელოვნების დიდი ნიჭიც აქვთ.
მწვანე თვალები ჭკვიან ადამიანებს აქვთ, თუმცა, რიგ შემთხვევებში მათ მისტიკისკენაც აქვთ მიდრეკილება.
თაფლისფერი თვალები ლოგიკურად მოაზროვენე, გონებამახვილ და ეჭვიან ადამიანებს აქვთ.
შავი თვალების პატრონი მხდალი და გაუბედავია.

შუბლი
ვიწრო, დაბალი და “უკან წაწეული” შუბლი დაბალ ინტელექტზე მიანიშნებს.
ფართო და მაღალი შუბლი კარგ აზროვნებას ნიშნავს.
დაბალი შუბლი (“მაიმუნისებრი”) ენერგიულობას, დაუნდობლობას, დამნაშავეობას ნიშნავს.
ფართო და კუთხეებში ამობურცული შუბლი მდიდარ ფანტაზიას ნიშნავს (ხანდახან უცნაურ წარმოსახვებზეც მიანიშნებს).
სწორი და ოთხკუთხედი შუბლის პატრონი სერიოზული და დიდსულოვანი ადამიანი იქნება.
ძალიან ბრტყელი შუბლი რბილ და დამყოლ ხასიათზე მიანიშნებს.

ცხვირი
დიდი ცხვირი პატრონი მძიმე და რთული ხასიათის ადამიანია.
სწორი და ზომიერი ცხვირი სიკეთის ნიშანია.
კეხიანი ცხვირი უშიშარობაზე, იმპულსურობაზე, სიფიცხეზე და შურისმაძიებლობაზე მიანიშნებს.
წითელი ცხვირი თამამ ადამიანებს აქვთ.
განიერი და ფართო ცხვირი მრუშობას ნიშნავს.
ვიწრო ცხვირის პატრონი მსუბუქი ხასიათის ადამიანი იქნება.
კაუჭა და კეხიანი ცხვირი დიდსულოვნებაზე და ხელგაშლილობაზე მიანიშნებს (თუმცა, მას სიბოროტის ჩადენაც შეუძლია).
ცხვირი დიდი ნესტოებით ვნებიანობის ნიშანია.

ყურები
თუ ყურის ყველა ნაკვთი თანაბრად არის განვითარებული ეს მაღალ გონებრივ პოტენციალზე მიუთითებს.
ძალიან ხორციანი ყურები უჟმურებაზე და შინაგან სიმკაცრეზე მიანიშნებს.
პატარა ყურები მაღალი მგრძნობიარობის ნიშანია.
ზემოთ აწვეტებული ყურები გამჭრიახი გონების და ზომიერების გრძნობის დამახასიათებელია.
დიდი, კარგად გამოკვეთილი ყურები ხელოვნების, განსაკუთრებით მუსიკის ნიჭზე მიანიშნებს.
უხორცო ყურები კარგ ჯანმრთელობაზე მიუთითებს.
“ჩამოკიდებული”, უსიცოცოცხლო ყურები სუსტ ჯანმრთელობას ნიშნავს.
თუ ყურების ნიჟარები ღრმად არის ჩამჯდარი ნაყოფიერების ნიშანია.
განზე წაწეული ყურები სიბრიყვის და ეშმაკობის ნიშანია.
მიკრული ყურები სიფრთხილეზე, გულქვაობაზე, გამძლეობაზე და ამპარტავნებაზე მეტყველებს.
კვადრატული ყურები მტკიცე ბუნების და კეთილსინდისიერების ნიშანია.
თმიანი ყურები სიბრძნეზე და მისტიკურ ბუნებაზე მიანიშნებს.

ნიკაპი
წინ წამოწეული ნიკაპი ენერგიის, ნებისყოფის, დამოუკიდებლობის, დიდსულოვნების, ერთგულებისა და სიმტკიცის ნიშანია.
ვიწრო, წვეტიანი ნიკაპი გამჭრიახ გონებაზე და სარკაზმზე მიუთითებს.
გამოუკვეთელი ნიკაპი რბილ ხასიათზე, მოკრძალებაზე, გაუბედავობაზე მეტყველებს.
ხორციანი ნიკაპი “დიდ” გონებას, მგრძნობიარობას და ეგოიზმს ნიშნავს.
ორად გაყოფილი ნიკაპი არადმგრადობის, რომანტიულობისა და ვნებიანობის ნიშანია.
ზემოთ აწეული ნიკაპი ინტერესიან და გამბედავ ადამიანებს აქვთ.
ღაბაბი მსუბუქი ყოფაქცევის ნიშანია.
მრგვალი ყბა ქალაჩუნობის ნიშანია.

პირი
დიდი პირი ეჭვიანი ხასიათის და ზოჯერ სიბრიყვის ნიშანია.
ფართო პირიანი ადამიანი მოლაყბე, შფოთის ამტეხი და მოხერხებულია.
ზომიერი პირი გაწონასწორებულ და მშვიდ ხასიათზე მეტყველებს.
ასიმეტრიული პირი გულწრფელობაზე, დამყოლ ხასიათზე და ფარულ კომპლექსებზე მიანიშნებს.

ტუჩები
სქელი ქვედა ტუჩი უგულისყურო და უყურადღებო ადამიანს აქვს.
წითელი ტუჩები უბიწოების, განათლებისა და კარგი აზროვნების ნიშანია.
უფერული ტუჩები სუსტ ნებისყოფაზე მიანიშნებს.
ბრტყელი ზედა ტუჩი შურიანობაზე და მოშურნეობაზე მიანიშნებს.
ზომიერი და ვარდისფერი ტუჩების პატრონი ჭკვიანი, მშვიდობისმოყვარე და მესაიდუმლე იქნება.
მაგრად მოკუმული ტუჩები მტკიცე ხასიათზე მიანიშნებს.

სიცილი
ხმაღალი, ჯანსაღი სიცილი კარგი ჯანმრთელობაზე, გულღიობაზე და ძლიერ ხასიათზე მიუთითებს.
უხეში და მოურიდებელი სიცილი ეგოიზმის, ფიზიკური ძალის, ინსტიქტურ მოქმედებზე მიანიშნებს.
მშვიდი, რბილი სიცილი პატიოსან და სუსტი ნებისყოფის ადამიანებს აქვთ.
“გულიანი”, ხანგრძლივი სიცილი კეთილგანწყობაზე და დადებით თვისებებზე მეტყველებს.
ქირქილი და ირონიული სიცილი საიდუმლოებისა და ჭორების მოყვარულ ადამიანებს აქვთ.
მოკლე და ხმადაბალი სიცილი განვითარებულ, ნებისყოფიან და საკუთარ თავში ჩაკეტილ ადამიანებს აქვთ.
ძალიან ჩუმი, შეუმჩნეველი სიცილი სიფრთხილეზე, ფარულ მოქმედებებზე და სიცბიერეზე მიანიშნებს.

წყარო: www.zodiaqo.blogspot.com

მსგავსი ამბები

Back to top button