საკითხავისასარგებლო

სიონიზმი

9ce134ead186

1773 წელს მაიერ ამშელ როტშილდმა ფრანქფურტში როტშილდების სასახლეში მოაწყო შეხვედრა,რომელშიც მასთან ერთად მონაწილეობას იღებდა 12 მდიდარი და გავლენიანი ებრაელი კრედიტორი (სიონელი ბრძენები). ისინი შეიკრიბნენ რათა შეემუშავებინათ გეგმა,თუ როგორ და რა გზით გაეწიათ კონტროლი მთელი მსოფლიოსათვის. ამგვარად შეიქმნა სწორედ ის გეგმა,რომელიც შემდგომში ცნობილი გახდა “სიონელ ბრძენთა“ ოქნების,იგივე “სიონის სწავლულ ბერთა“ ან “სატანის ახალი აღთქმის“ სახელწოდებით.

ფართო საზოგადოებისთვის ეს დოკუმენტი ხელმისაწვდომი გახდა 1875 წელს,როდესაც ბავარიელი ილუმინატების კურიერი ფრანქფურტიდან პარიზისაკენ მიმავალ გზაზე მეხმა მოკლა. რის შედეგადაც მსოფლიო მასშტაბის შეთქმულებას ფარდა აეხადა. ამრიგად “სატანის ახალი აღთქმა“ გვაუწყებს :
– პირველი საიდუმლო,ადამიანის მართვის საქმეში, საზოგადოებრივი აზრის დაუფლებაა,ამასთანავე საჭიროა ისე ხანგრძლივად სთესო განხეთქილებები,ეჭვი და დანერგო ურთიერთ საწინააღმდეგო თვალსაზრისი,სანამ ხალხი საბოლოოდ არ დაიბნევა და არ დაკარგავს ორიენტირებას არეულობაში,არ გადაწყვეტს,რომ უკეთესია პოლიტიკურ საკითხებში საერთოდ არ ჰქთნდეს საკუთარი აზრი. საჭიროა გამოწვეულ იქნას სახალხო უკმაყოფილება,გავრცელდეს სულიერებას მოკლებული,ბინძური და მდარე ლიტერატურა. პრესის ამოცანაა დაამტკიცოს,რომ არა ილუმინატები უუნარონი არიან სახელმწიფო და რელიგიური ცხოვრების ყველა სფეროში.
– მეორე საიდუმლო მდგომარეობს იმაში,რომ ადამიანთა სისუსტეები,ყველა ცუდი ჩვეულება,ყველა ღირსეული სინანული და ყოველი მათი შეცდომა იქცეს საყრდენად,საბოლოოდ ადამიანებმა ვეღარ უნდა გაუგონ ერთმანეთს.

– უპირველეს ყოვლისა,საჭიროა მთელი ძალით ცალკეული პიროვნებების წინააღმდეგ,რადგან მასზე უფრო საშიში არაფერია,მით უმეტეს თუ ის ფლობს შამოქმედებით სულიერ ეგერგიას,რისი საშუალებითაც მას შეუძლია მიაღწიოს უფრო მეტს,ვიდრე მილიონობით ადამიანს.
-შურის,სიძულვილის,უთანხმოებებისა და ომების საშუალებით,ხელმოკლეობით,შიმშილითა და გადამდები სენის გავრცელებით ხალხი უნდა დავიდეს იმ დონემდე,რომ მთლიანად დაექვემდებაროს ილუმინატებს.

-თუკი რომელიმე სახელმწიფო რევოლიციის გამო მოშლილია,ან სამოქალაქო ომის შედეგად გარეშე მტრების თავდასხმის საშიშროების წინაშე დგას,ეს ყოველთვის სასიკეთო სვლაა ჩვენთვის და ჩვენს სასიკეთოდ მუშაობს.
-ადამიანები უნდა მიაჩვიო იმას,რომ ისინი ღებულობდნენ ქვითრებს,როგორც მონეტებს,დაკმაყოფილდნენ მხოლოდ გარეგნული მხარით,ილტვოდნენ გართობისაკენ,განუწყვეტლივ ახლის ძიებაში იყვნენ,გაებან მასში. ამით თავგზააბნეულნი კი საბოლოოდ გაჰყვნენ ილუმინატებს.ამას შეიძლება მიაღწიო მორჩილებისათვის მასის დაჯილდოების გზით,სწორედ ამით შეიძლება მათიყურადღების მიპყრობაც.
-საზოგაების გახრწნით ხალხი სრულებით დაკარგავს ღმერთის რწმენას.

-დამოუკიდებელი აზროვნების უნარი უნდა აღმოიფხვრას ხალხში,მზა შეხედულებების თანმიმდევრული დანერგვით.სულიერი ძალების მოშლა უნდა მოხდეს ფუჭი დემაგოგიის მეშვეობით.თავისუფალი აზრები,რომელსაც პარტიები წარმოადგენენ,ილუმინატების ორატორებმა ისე უნდა განავრცონ,რომ ხალხი უნდა დაიღალოს მოსმენით და ამით მათში გამომუშავდება სიძულვილი ნებისმიერი ორიენტაციის ორატორის მიმართ.ამის საწინააღმდეგოდ კი, ილუმინატების სახელმწიფო სწავლება მოქალაქეებს უნდა მიეწოდოს იმგვარად რომ არ იყოს მომაბეზრებელი,რათა ვერც შეძლონ მისი განსჯა.

– მასა უნდა იყოს უგუნური,ბრმა და საკუთარ აზრს მოკლებული რათა მათ ვერ შეთლონ პაექრობა სახელმწიფო წყობილების შესახებ.მათ უნდა მართავდეს სამართლიანი,მაგრამ სასტიკი ძალა და უსიტყვო მორჩილების პრინციპი.
-მსოფლიო ბატონობას შეიძლება მიაღწიო მხოლოდ შემოვლითი გზით,ყველა ჭეშმარიტი თავისუფლების-კანონმდებლობის,არჩევნების წესის,პრესის,პიროვნების თავისუფლებისა და უპირველესად კი აღზრდისა და განათლების სისტემის მიზანმიმართული შერყევით.ყოველი ეს ღონისძიება მკაცრად გასაიდუმლოებული უნდა იყოს.

-სახელმწიფო წყობის მიზანმიმართული შერყევით ხელისუფლება უნდა აწამო მანამდე,სანამ მზად არ იქნება , მშვიდობის შენარჩუნების სანაცვლოდ მთელი თავისი ძალაუფლება გადმოგვცეს ჩვენ.
-ევროპაში უნდა აღიძრას გაუგებრობა ხალხებსა და ერებს შორის,ასევე რასობრივი და რელიგიური სიძულვილი იმისათვის,რომ გაჩნდეს გადაულახავი განხეთქილებები,რათა არცერთ ქრისტიანულ სახელმწიფოს არ შეეძლოს მხარ დამჭერთა მოძებნა,ვინაიდან სხვა დანარჩენი ქვეყნებით დაშინებულები იქნებიან,ხოლო ნებისმიერი კავშირი ილუმინატების წინაააღმდეგ უაზრობა იქნება.
-სამყაროს სხვა ნაწილებში საჭიროა განხეთქილების,არეულობის,მტრობის დათესვა,რათა შიშს მიაჩვიო სახელმწიფო და ჩაახშო წინააღმდეგობის გაწევის ყოველი შესაძლებლობა.

-პრეზიდენტების დელეგირების გზით საომარი მოქმედებების გამოცხადების უფლების მოსპობა და მთელი საჯარისო ძლიერებაც ილუმინატების ხელში აღმოჩნდება.
-“გაუნათლებელნი მმართველნი“ უნდა ჩამოაშორონ სასახლის გადატრიალებებისა და აგენტურის ოპერაციების მეშვეობით,რათა ვერ შეძლონ სახელმწიფო საქმეების მართვა.
-ილუმინატებმა მაღალი ჩინოსანი სახელმწიფო მოხელეები უნდა აიძულონ სესხი სერიულად აიღონ,რის შედეგადაც მათ ექნებათ საკრედიტო დავალიანება,რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის მათ სახელმწიფო ვალს.

-სიციალურად კარგად გათვლილი ეკონომიკური კრიზისების მეშვეობით,რომლის დროსაც ყველა ხელმისაწვდომი ფულადი საშუალება ამოღებული იქნება ბრუნვიდან,მოხდება “არაილუმინატების“ფულადი მეურნეობის ძირის გამოთხრა.
-ფული უნდა გახდეს ვაჭრობისა და წარმოების ერთადერთი მამოძრავებელი ძალა,რათა მრეწველმა ფულის საშუალებით პოლიტიკური ძალაუფლებაც მიიღოს.ილუმინატებთან ერთად ამ კატეგორიაში უნდა მოხვდნენ მათზე დამოკიდებული მილიონერები,პოლიცია და ჯარისკაცები უსახსროდ უნდა დარჩნენ.

-საყოველთაო და თანაბარი არჩევნების წესის შემოღებით უნდა დამყარდეს უმრავლესობათა განუყოფელი ბატონობა.დამოუკიდებლობის მიჩვევით განადგურდება ოჯახი და მისი აღმზრდელობითი ძალა.განათლების საშუალებით,რომელიც ცრუ და ყალბ სწავლებაზეა დამყარებული,უნდა მოხდეს ახალგაზრდობის გამოთაყვანება,გაზრწნა და გზიდან ჩამოშორება.
-საჭიროა კავშირი უკვე არსებულ ლოჟებთან,ასევე დაარსება თავისუფალი კალატოზთა ლოჟებისა,რომლებიც განაგრძობენ მიმოფანტული ორგანიზაციების საქმეს სასურველი მიზნის მისაღწევად.არავინ არ იცნობს მათ და მათ მიზნებს,მით უფრო არ იცნობენ მათ სულელი არაილუმინატები,რომლებიც აცდებიან ან თავისუფალ კალატოზთა გახსნილ ლოჟებში გაწევრიანებას მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის,რომ კიდევ უფრო მეტად აეხვიოთ თვალები.

-ყველა ამ ღონისძიებათა მეშვეობით ხალხი უნდა მივიდეს იმ აზრამდე,რომ ილუმინატები მოიწვიონ მსოფლიო ბატონებად.ახალი მსოფლიო მთავრობა უნდა წარმოდგეს როგორც კეთილმოსურნე ხელმძღვანელი-შირმა,რომელსაც ნებაყოფლობით მიმართავენ.თუკი რომელიმე სახელმწიფო წინააღმდეგობას გაუწევს მას,მისივე მეზობელი სახელმწიფოები დაიწყებენ მის წინააღმდეგ ომს.ასეთი მმართველობუს შექმნა თხოულობს მსოფლიო ომის ორგანიზებას.

იმედია დაგაინტერესათ :)

ამ თემასთან დაკავშირებით მცირე იმფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ამ ბმულზე და დარწმუნდეთ იმაში რომ ჩემი მოგონილი ამბავი არ არის

თეგები

Bodleri

анархия мать родная !!! :)

მსგავსი ამბები

Back to top button
Close
Close