TECH & მეცნიერებაგართობა

ლუჩიანო ვენტრონეს მხატვრობა

388263e650e1

ლუჩიანო ვენტრონე 1942 წელს იტალიაში დაიბადა. ის შესანიშნავი მხატვარია და რა თქმა უნდა, მასაც აქვს თავისი  ხელწერა. ეს უკანასკნელი კი თავად შეაფასეთ.

f30f6733ce52

05407816b914

b5ffc5c7cdec

1eeb1c958995

c5b8b4e97864

ba286b529954

5275e1099517

1bd017d5f79f

d82049266434

94fa361067e4

36c03f288515

9adfb14440b5

3bf67251e984

c02917ee2085

7558a4884730

4ac400581ec2

dbfd79ce1aa1

89a158febcba

e0fca2002316

a0e29e38e744

36977848c1f1

857740b39467

38a277bb684b

4553610c87a0

2ab4e50e5293

7be14edbcb23

44b165a7bd17

9688172323ec

d7144f7e0339

89e353445605

c78a9d0776ec

38dc934f3d31

17631c11e750

def888bedf72

9b1f0b953da6

მსგავსი ამბები

Back to top button