გასართობიუკატეგორიო

ანეგდოტები =))) #2

a4e50d63458c

მგონი სასაცილო ანეგდოტები=))

იმედია ერთზე მაინც გაგეცინებათ=)))

1. მამი ბებო ამ მატარებლით მოდის?
ბევრს ნუ ტლიკინებ და ლიანდაგების აყრაში დამეხმარე .

2. – დედა, დედა, სკოლაში ხშირად მეუბნებიან, დაბნეული ხარო!
– ბიჭუნა! შენ იქით კორპუსში ცხოვრობ.

3. ბარში შედის ვიღაც მასტი და ატეხავს ბათქაბუთქს, ისვრის აქეთიქით. მილეწავს, მოლეწავს და გაიქცევა.
ორი კლიენტი კი საუბრობს ყოველივე ამის შემდეგ ბარში
-ეტა ნე ულავიმი ჯო.
-ა პაჩემუ ონ ნეულავიმი?
-ა კამუ ონ ნახუი ნუჟენ!!!

4. ტერმინატორი შევა საუნაში. გაიხდის და იატაკზე პირსახოცი დაუვარდება. დაიკუზება და წინ მუცელზე აქვს მონიტორი და უცებ იწერება new hardware found……install?

5. ტიპი მიდის ძმაკაცებთან და ეუბნება: -ბრატსი ჩემ ცოლს შიდსი ჭირსო… (დუმილი)
-კაი რა იყო გეხუმრეთ რა ფერი გადაგივიდათო.

6. სტუდენტი ბაღში წიგნს კითხულობს. რა წიგნია? ეკითხება ზრდილობიანად სვანი. ეკონომიკა. ხო, მაგი ვიცი… ბოლოს კვდება.

7. wyalqveSa gemze sias kiTxuloben:

-WiWikia!

-var!

-aba sa trakSi waxvidodi.

8. mefes sami vaJi yavs. samives daavalebs Svild isari isroleTo da sadac isari daerWoba iq cols SeirTavTo. GgaWimavs ufrosi vaJi, isvris moarTyavs viRacis saxls. Sedis SigniT xedavs ulamazesi qali zis, Seirtavs am qals colad. GgaWimavs SuaTana vaJi, isvris daerWoba isari viRacis saxls. Seva SigniT, naxavs mzeTunaxavs, egreve colad moiyvans. GgaWima umcrosma vaJma da moirTya marjvena xelSi.

9. es naRdi ambavia e.i. svan bavSvs Zagli ukbens da eqimTan miiyvanen. ZaRli acriliao?,ekitxeba eqimi.ar viciT upatrono iyoo.maSin Tavi momitaneT da analizebs gavukeTebTo. cotaxanSi ukan mobrundebian svanebi da ekkiTxebian: ukacravad bavSvis Tavi Tu ZaRliso?

10. mokled mRvdeli Cavida svaneTSi da naxa ro micvalebuls uziarebels marxavdnen. gaukvirda rato SvebiTo egreo. mRvdeli ar gvyavso upasuxes. ukan rom dabrunda mRvdeli gaugzavna – mRvdlis gareSe aRar damarxoTo. cota xnis Semdeg svanebi isev mivlen mag mRvdelTan da Txoven kidev gamogvigzavne mRvdelio. ki mara is ra uyavito, – gaukvirda is amas winaT mogvikvda kaci da imas CavayoleTo…  ravi rogorc miTxres esec namdvili ambavia.

11. sanakoevi eubneba kokoits:

– guSin daginaxe, mosvla mindoda mara mere vTqvi erTi magis dedac movt*an Tqo.

12. svani naSas aagdebs da etyvis xval CemTan amodi aravin ar iqnebao … xoda meore dRes ava es naSa da kars aravin ar gaugebs

13. daniis zooparkSi iyo gancxadeba: “nu SeasSinebT siraqlemas, iataki betonisaa”

14. კაცს ბაზარში მოლაპარაკე ბაყაყი შესთავაზეს და აყიდინეს. მიიყვანა სახლში. ეუბნება :
– ჰა?
– კვა!
– ჰა?
– კვა!
– რა “კვა”?
– აბა რა “ჰა”?

15. ერთი ძმაკაცი ეუბნება მეორეს:
-ბიჭო, მემგონი ჩემი ცოლი მებაღეს აძლევს.
-საიდან იცი?
-გუშინ სახლში მივედი, ჩემი ცოლი შიშველი იწვა და ზევიდან ყვავილები ეყარა.
-ჩემი კიდე მემგონი სანტექნიკს აძლევს.
-საიდან იცი?
-გუშინ სახლში მივედი, ჩემი ცოლი შიშველი იწვა და ზემოდან სანტექნიკი ეჯდა.

16. ჩიტი გაიყინა და ხიდან ჩამოვარდა.
გამოიარა ძროხამ და დააფუნა.
ჩიტი გათბა, ამოყო თავი და ჭიკჭიკი დაიწყო.
ამ დროს გამოიარა მელამ, ამოათრია და შეჭამა.
მორალი:
– ვინც თავზე დაგაფუნავს, ყველა მტერი არაა.
-ფუნიდან ვინც ამოგათრევს, ყველა მეგობარი არაა.
-როცა ყელამდე ფუნაში ხარ, ჭიკჭიკს თავი უნდა დაანებო!

17. კახელს კითხავენ:
-სვანეთში პრესა მოაქვთ?
-აბა ტ*აკში რადიოს კი არ ვისმევთ…

18. სომეხი წითელქუდა მიუახლოვდა უკვე ბებიის ტანსაცმელში გადაცმულ მწოლარე სომეხ მგელს და ეკითხება:
-ბებია, ბებია რატომ გაქვს დიდი თვალები?
-იმიტომ რომ კარგად დაგინახო.
-ბებია, ბებია რატომ გაქვს დიდი ყურები?
-იმიტომ რომ კარგად მოგისმინო.
-ბებია, ბებია, რატომ გაქვს ეგეთი დიდი ცხვირი?
-შენ ვის ცხვირზე ლაპარაკობ?!

19.  -ბიჭებო ეხლა დათო მოვა და ვისაც პირველი მიესალმება ის იყოს ყ*ე მოსულა?
– მოსულა!
შემოდის დათო.
– ბიჭებს გაუმარჯოს!

20.  მიხო თავის ბანჯგვლიან შვილს ნახავს და მაროს ეტყვის:
–მარო, ეს ბალღი გააჩინე თუ მოქსოვე?

21.  ებრაელი, რუსი და თათარი მოკვდებიან. ანგელოზი ეტყვის:
-დაგაბრუნებთ დედამიწაზე იმ პირობით თუ, რუსი არ გაეკარება არაყს, ებრაელი ფულს და თათარი ტ*აკს.
დათანხმდებიან და დედამიწაზე დააბრუნებენ. მიდის რუსი, დაინახავს “პოლიტრას” და ვერ მოითმენს, დაიხრება ასაღებად და გაქრება. მიდის ებრაელი, დაინახავს 100 $, ვერ მოითმენს, დაიხრება ასაღებად და თათარი გაქრება.

22.  სვანს ფურცელზე ჩამოწერილი აქვს რაც უნდა გააკეთოს.
იღვიძებს დილას და კითხულობს:
ადექი – დგება.
შედი ვანაში – შედის ვანაში.
დაიბანე პირი – იბანს პირს.
დაივარცხნე თმა – ივარცხნის თმას.
გაიხეხე კბილები …
სვანი იტყვის: – მეზარება.
ჩახედავს შემდეგს…
გაიხეხე მეთქი !!!

23.  სვანი შედის მატარებელში და პრავადნიკს ეუბნება:
-თბილისში რომ ჩავალთ გამაღვიძე!
-კი ბატონო.
ავა სვანი, გაიხდის პიჯაკს და ჩამოკიდებს. ამავე კუპეში პოლიციელიც შემოვა, გაიხდის პიჯაკს და იმავე საკიდზე ჩამოკიდებს. დილით პრავადნიკი აღვიძებს სვანს… ჩაიცვა სვანმა და წავიდა სადგურზე. იქვე ნახა დიდი სარკე, ჩაიხედა თუ არა თავზე ხელი იტკიცა.
-ვაიმეეეეეეე, პრავადნიკს ჩემს მაგივრად პოლიციელი გაუღვიძებია…

24.  სომხები ქეიფობენ და ყველა გამვლელს ეუბნებიან:
– თქვი ღმერთმა მარტო სომხისთვის გვამუშაოსო.
ქართველები არ იძახიან და სომხები მაგრად ცემენ.
გამოივლის მიხო და იმასაც იგივეს მოთხოვენ. მიხო ეტყვის:
– ღმერთმა ოღონდ სომხისთვის მამუშაოს და თუ უნდა შაბათ -კვირასაც არ დამასვენოსო.
სომხებს გაუხარდებთ, დასვამენ მიხოს და მაგრად აქეიფებენ. მერე ერთს ეჭვი შეეპარება და მიხოს შეეკითხება:
– რად მუშაობ?
– მეკუბოვე ვარ! – უპასუხებს მიხო.

25.  ორმა შეუკვეთეს ლუდი. ერთი მათგანი:
– დიდი ბოდიში, თუ შეიძლება სუფთა კათხაში ჩამისხით.
ოფიციანტს მოაქვს შეკვეთილი ლუდი და ეკითხება:
– სუფთა კათხით რომელს გნებავდათ?

26. სვანი მაგარ ფულს იშოვის, თბილისიში მაგარ სახლს ააშენებს და ძმაკაცებს სადილზე დაპატიჟებს. ერთი ”ნარკუშა” ძმაკაცი ეუბნება:
– აუ ძაან მაგარი სახლია, საღოლ. მაგრამ მაინც გეტყობა რო სვანი ხარ ტო.
სვანს გაუკვირდება და ჰკითხავს:
– რატომ?
– რატომ და შუშის კარებზე ”გლაზოკი” ვის გაუგონია ტო?

27.  ფერმაში მოიყვანენ ახალი ჯიშის მამალს, მამალი დღეში 50 დედალს ჩინჩლავს ბებერი მამალი მივა და ეტყვის: -ასე თუ გააგრძელე მალე ჩემნაირად დაგერxევაო. ახალგაზრდა მამალმა მოხუცი მოიშორა და თავისი საქმე გააგრძელა.
გავიდა 1 თვე და რას ხედავს ბებერი მამალი: ეს ჩვენი გმირი აგდია შუა საქათმის ეზოში გულაღმა, მივა ბებერი და ეტყვის: -ხო გითხარი დაგერxევა თქო, შენ კიდე არ დამიჯერე.
– გააჯვი ყვავებს ნუ მიფრთხობ თორე შენ მოგი***

28.  ზის ინსპექტორი ჯიხურში და მოწყენილობისაგან ბუზებს ხოცავს. უცბად ერთი ბუზი ადამიანის ხმით ალაპარაკდა:
-არ მომკლა და სამ სურვილს შეგისრულებ.
-კაი, ბატონო,-ეუბნება ინსპექტორი,-მინდა, უკაცრიელ კუნძულზე მოვხვდე. ხედავს, ეს სურვილი აუსრულდა. დაუსახლბელ კუნძულზე ზის.
-მინდა ქალები, სასმელი, მუსიკა, კაიფი… ეს სურვილიც აუსრულდა.
-მესამე?-პატიოსნად ეკითხება ბუზი. -მინდა, არაფერი ვაკეთო და ფული ავიღო. ხედავს, ზის ჯიხურში და ბუზებს ხოცავს.

თეგები
Back to top button
Close
Close