არქივი

ზონის ლექსიკა

0661444f05f7
ალბათ ბევრს აინტერესებს თუ რა “ენაზე” საუბრობენ ციხეში..

ატრიადი-რაზმი, რაზმეული
გრევი-არალეგალურად მიღება არაყის, ნარკოტიკის, ფულის
ხატა-საკანი
შალა-მოსაწევი ბალახი
უტკა-ოპერისგან შემოგზავნილი კაცი, ჩამშვები
ჩაფირი-ჩაის მაგარი ნაყენი
რაზბორკა-საქმის გარჩევა
სმერტნიკი-სიკვდილმისჯილი
პარაშნიკი-უპატიებელი დანაშაულის ჩამდენი პატიმარი, რომელსაც, ციხის კანონით მისჯილი აქვს მუდმივად პარაშასთან ცხოვრება
პარაშა-საპირფარეშოს კასრი
მუჟიკი-მშრომელი პატიმარი
ობშიაკი-ზონის საერთო ქონება
პროვოდი-პატიმრის გაცილება
მალიავა-წერილი
მისკა-ალუმინის ჯამი
კუკარეშნიკი-სათვალთვალო ჯიხური
კაშა-ჭამის მოყვარული
კაზიოლი-ჩამშვები
ზაპრავილა-პატიმარი, რომელიც ავტორიტეტით სარგებლობს
ბალანდა-ციხის საჩმელი
ატბოი-ძილის დადგომის გამოცხადება
შიზო-კარცერი
რაზდაჩიკი-საჭმლის დამრიგებელი პატიმარი
პრავერკა-შემოწმება
პაცანი-პატიმარი,რომელიც განსაკუთრებული ავტორიტეტით სარგებლობს და არასოდეს ემორჩილება ციხის რეჟიმს
ნავოჩიცა-საქმის მომცემი
ატკაზნიკი-ზონასი ამოსვლაზე უარის მთქმელი
ბარახლო-ბარგი-ბარხანა
დაიბრიდა-მოკვდა
ლეში-მლიქვნელობა, ლაქუცი
მალამესტკა-მცირეადგილიანი საკანი
კრუტკა-ქაღალდში გახვეული თუთუნი

მსგავსი ამბები

Back to top button