საკითხავისასარგებლოსაქართველო

აკლიმატიზირება და რელიქტურობა საქართველოში

აკლიმატიზირებული მცენარე და ცხოველი ნიშნავს უცხო ტერიტორიებიდან გადმოყვანილ ან გადმოტანილ ენდემურ სახეობებს რომლებიც ადვილად ეგუებიან იმ ქვეყნის გარემო-პირობებს.

საქართველოსათვის აკლიმატიზირებულ მცენარეს წამოადგენს
ევკალიპტი

ევკალიპტი შემოტანილია ავსტრალიიდან მცენარეს ახასიათებს ორმაგი დადებითი ფუნქცია.
1. დიდი რაოდენობით ტენის ამოქაჩვა შეუძლია ნიადაგიდან.
2. სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა და დიდი როლი აქვს მედიცინაში.

სხვათა შორის ევკალიპტი ყველა ბედნიერებასთან ერთად წარმოადგენს საყვარელ საკვებს კოალასათვის :(

აკლიმატიზირებული ცხოველებია:

ალთაური ციყვი რომელიც შემოყვანილია ალთაის მთებიდან, აზიიდან.

ნუტრია შემოყვანილია სამხრეთ ამერიკიდან

ორივე ცხოველი მიეკუტვნება ძვირფას ბეწვიან ცხოველებს. ალთაური ციყვიც და ნუტრიაც გამოიყენება მსუბუქ მრეწველობაში, მათ სარეწაო მნიშვნელობა აქვთ და მათი ბეწვისგან ამზადებენ ქურქებს.

თევზი გამბუზია

იკვებება კოღო ანოფელესის კვრცით, რომელსაც კოღო დებს წყალში. სწორედ ამ კოჭოს გადააქვს მალარია.

საქართველოში მალარიის გადამტანი კოღოები თითწქმის არ არის, რადგან ისინი კვერცხ მხოლოდ წყალში დებენ და გამბუზია კი საქართველოსი ფართოდ არის გავრცელებული.

სარკისებრი კობრი

და სიგი

რომლებიც აგრეთვე გამოიყენებიან სარეწაო მრეწველობისათვის.

რელიქტური მცენარე ეს არის წარსული გეოლოგიური პერიოდის გადმონაშთი თანამედროვე ფლორაში. არ ვიხსენიებ ცხოველს, რადგან წარსულიდან სახეცვლილი ცხოველი გვხდება დღეს მხოლოდ.

ესეთია მაგალითად
ხე გვიმრა

რომელიც ადრე იყო 2 მეტრამდე, ახლა კი 140-150 სიმაღლეს ვერ ცდება.

კავკასიაში იყო რეფუგიუმი, რომელიც წარმოადგენდა თავშესაფარს კოლხეთის დაბლობზე და ჰირკანის ფიზიო-გეოგრაფიულ ოლქში (აზერბაიჯანის ტერიტორია)

თეგები

მსგავსი ამბები

Back to top button
Linebet
Close
Close