საკითხავისასარგებლოსაქართველო

აკლიმატიზირება და რელიქტურობა საქართველოში

8a81006f734b

აკლიმატიზირებული მცენარე და ცხოველი ნიშნავს უცხო ტერიტორიებიდან გადმოყვანილ ან გადმოტანილ ენდემურ სახეობებს რომლებიც ადვილად ეგუებიან იმ ქვეყნის გარემო-პირობებს.

საქართველოსათვის აკლიმატიზირებულ მცენარეს წამოადგენს
ევკალიპტი

2fca7d835ac5

ევკალიპტი შემოტანილია ავსტრალიიდან მცენარეს ახასიათებს ორმაგი დადებითი ფუნქცია.
1. დიდი რაოდენობით ტენის ამოქაჩვა შეუძლია ნიადაგიდან.
2. სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა და დიდი როლი აქვს მედიცინაში.

სხვათა შორის ევკალიპტი ყველა ბედნიერებასთან ერთად წარმოადგენს საყვარელ საკვებს კოალასათვის :(

აკლიმატიზირებული ცხოველებია:

ალთაური ციყვი რომელიც შემოყვანილია ალთაის მთებიდან, აზიიდან.

38d188e4a0b1

ნუტრია შემოყვანილია სამხრეთ ამერიკიდან

6c2084fb9a5f

ორივე ცხოველი მიეკუტვნება ძვირფას ბეწვიან ცხოველებს. ალთაური ციყვიც და ნუტრიაც გამოიყენება მსუბუქ მრეწველობაში, მათ სარეწაო მნიშვნელობა აქვთ და მათი ბეწვისგან ამზადებენ ქურქებს.

თევზი გამბუზია

7a765ffff606

იკვებება კოღო ანოფელესის კვრცით, რომელსაც კოღო დებს წყალში. სწორედ ამ კოჭოს გადააქვს მალარია.
b1ce11cf10d4

საქართველოში მალარიის გადამტანი კოღოები თითწქმის არ არის, რადგან ისინი კვერცხ მხოლოდ წყალში დებენ და გამბუზია კი საქართველოსი ფართოდ არის გავრცელებული.

სარკისებრი კობრი

babe1953fe64

და სიგი

b9776b428e86

რომლებიც აგრეთვე გამოიყენებიან სარეწაო მრეწველობისათვის.

რელიქტური მცენარე ეს არის წარსული გეოლოგიური პერიოდის გადმონაშთი თანამედროვე ფლორაში. არ ვიხსენიებ ცხოველს, რადგან წარსულიდან სახეცვლილი ცხოველი გვხდება დღეს მხოლოდ.

ესეთია მაგალითად
ხე გვიმრა
8a81006f734b
რომელიც ადრე იყო 2 მეტრამდე, ახლა კი 140-150 სიმაღლეს ვერ ცდება.

კავკასიაში იყო რეფუგიუმი, რომელიც წარმოადგენდა თავშესაფარს კოლხეთის დაბლობზე და ჰირკანის ფიზიო-გეოგრაფიულ ოლქში (აზერბაიჯანის ტერიტორია)

მსგავსი ამბები

Back to top button