გასართობისაკითხავიუცნაური

პარაფილია და სექსუალური ფეტიშიზმი (+18)

8b4bdae607bf

ამ სტატიაში პირდაპირ მოცემულია პარაფილიებისა და სექსუალური ფეტიშიზმის ჩამონათვალი.gigglesmile

პარაფილია (ბერძნ. παρά — გარდა, გარეშე; φιλία — სიყვარული) — სხვადასხვა სახის გადახრები სექსუალური ნორმებისგან, გამოხატული ფანტაზიებით ან ქმედებებით. დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის მიხედვით პარაფილიას მიაკუთვნებენ F65 ჯგუფის დიაგნოზს (ფსიქოლოგიური და ქცევის დარღვევა, პიროვნულობისა და მომწიფების ასაკში ქცევის დარღვევა, სექსუალური უპირატესობის დარღვევა). პარაფილია არ წარმოადგენს სექსუალური ორიენტაციის სახეობას.

სექსუალური ფეტიშიზმი, ან ეროტიკული ფეტიშიზმი — სექსუალური ქცევის ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც გულისხმობს ისეთი საგნებისგან თუ მასალებისგან სექსუალურ აღგზნებას, რომლებიც, ტრადიციულად, არ ითვლება სექსუალურად. ტერმინი პირველად შემოიღო ფსიქოლოგმა ალფრედ ბინემ, რომელიც უკეთ ცნობილია ინტელექტის კოეფიციენტის ტესტის საწყისი ვარიანტის გამოგონებისთვის. დაავადებების საერთაშორისო ცნობარებში, ფეტიშიზმი პარაფილიების კატეგორიას განეკუთვნება, თუმცა ფეტიშისტი ადამიანები მკურნალობას იშვიათად მიმართავენ.

***
აბასიოფილია — ფსიქოსექსუალური მიზიდულობა მოძრაობაშეზღუდული ადამიანების მიმართ.
აბლუტოფილია — სექსუალური მიზიდულობა აბაზანაში ბანაობის, შხაპის მიღებისა, ან სხვისი დაბანის მიმართ.
აგალმატოფილია — სექსუალური მიზიდულობა ქანდაკების, თოჯინის, მანეკენის, ან სხვა ფიგურული ფორმის ობიექტის მიმართ.
ადამიანი-ცხოველის როლური თამაში — სექსუალური აღგზნება, რომელიც ვლინდება ერთერთი პარტნიორის არსებული, ან გამოგონილი ცხოველის როლის თამაშისას.
ავტოგინეფილია — კაცის სექსუალური აღგზნება, საკუთარი თავის ქალად წარმოდგენისას.
ავტონეპიოფილია — სექსუალური აღგზნება ბავშვის საფენების ტარებისას.
აკროტომოფილია — სექსუალური მიზიდულობა ამპუტირებული ხალხის მიმართ.
ალგოლაგნია — სექსუალური სიამოვნების მიღება ტკივილისგან.
აპოტემნოფილია — სექსუალური აღგზნება გამოწვეული იმით, რომ ხარ, იქნები, ან წარმოიდგენ თავს ამპუტირებულად.
არეტიფიზმი — სექსუალური მიზიდულობა ხალხის მიმართ, ვისაც ფეხსაცმელი არ აცვია. რეტიფიზმის საწინააღმდეგო.
ასფიქსიოფილია — აღგზნება თვითგაგუდვისას.
აუტაგონისტოფილია — სექსუალური აღგზნება გამოწვეული სცენაზე ყოფნით.
აუტასასინოფილია — სექსუალური აგზნება სცენაზე საკუთარი სიკვდილის თამაშისას.
აკვაფილია — აღგზნება წყლისგან, ან წყლიან გარემოსგან, მაგ. აბაზანა, ან საცურაო აუზი.
ბიასტოფილია — სექსუალური აღგზნება ძალდატანობითი იერიშის გამოყენებისას.
გერონტოფილია — სექსუალური აღგზნება მნიშვნელოვნად უფროსი ადამიანის მიმართ.
გინემიმეტოფილია — მიზიდულობა კაცის მიმართ, ვინც ქალს ბაძავს, ან ტრანსექსუალი ქალის მიმართ, ვინც თავდაპირველად კაცი იყო.
დაკრიფილია — სექსუალური აღგზნება ჩრემლების დანახვისას, ან ტირილისას.
დიაპერიზმი — სექსუალური აღგზნება ბავშვის საფენების ტარებისას.
ემეტოფილია — სექსუალური აღიგზნება პირღებინებისას ან სხვათა პირღებინების დაკვირვებისას.
ეროტოფონოფილია — მკვლელობის სურვილი.
ეფებოფილია — სექსუალური ლტოლვა მოზარდებს შორის.
ექსჰიბიციონიზმი — სექსუალური კმაყოფილება უცხო პირთ თავისი გენეტალიების დემონსტირებისას.
ვოროფილია — სექსუალური აღზნება იმის წარმოდგენსას, რომ მას შეჭამენ, იგი შეჭამს ვინმეს, ან ამ პროცესის თვითმხილველი გახდება.
ვუაიერიზმი — სექსუალური კმაყოფილების მიღება სხვა ადამიანთა სექსის აქტის, ადამიანის გახდის ან/და სხვა სახის ინტიმური ქმედების თვალთვალისას.
ზენოფილია — სექსუალური აღგზნების მიღწევა ეჭვიანობისას.
ზოოსადიზმი — სექსუალური სიამოვნების მიღება ცხოველების ტანჯვისას.
ზოოფილია — სექსუალური ლტოლვა ცხოველების მიმართ.

2965229019c6

ინფანტოფილია — სექსუალური ლტოლვა ბავშვების მიმართ.
კატოპტრონოფილია — სექსუალური აღგზნების მიღწევა სარკის წინ.
კლაუსტროფილია — სექსუალური აღგზნება მცირე სივრცეში ყოფნისას.
კლეპტოფილია — სექსუალური აღგზნება ნივთების პარვისას.
კლიზმოფილია — სექსუალური აღგზნება, რომელიც ოყნის გაკეთებისას მიიღწევა.
კნისმოლაგნია — სექსუალური აღგზნება ღიტინისას.
კოპროფილია — სექსუალური მიზიდულობა (ან სიამოვნება) ფეკალების მიმართ.
მაზოფილია — სექსუალური აღგზნება ქალის მკერდისგან.
მაზოხიზმი — საკუთარი თავის ტანჯვის და ტკივილის გზით, სექსუალური სიამოვნების და დაკმაყოფილების მიღება.
მაკროფილია — სექსუალური ლტოლვა გამოგონილ გიგანტ ადამიანის, ძირითადად ქალის, მიმართ.
მიკროფილია — სექსუალური ლტოლვა მინიატურული ადამიანის მიმართ. მაკროფილიის ანტონომი.
მისოფილია — სექსუალური აღგზნება ჭუჭყიანი, გათელილი საგნების მიმართ.
ნარატოფილია — სექსუალური აღგზნება პარტნიორისადმი ბინძური, შეურაცმყოფელი სიტყვების თქმისას.
ნასოფილია — სექსუალური აღგზნება, მიღწეული პარტნიორის ცხვირზე შეხებისას.
ნეკროფილია — სექსუალური ლტოლვა მკვრდების მიმართ.
ნეოფილია — სექსუალური აგზნება ახლის მიმართ.
ნეპიოფილია — სექსუალური ლტოლვით ბავშვების მიმართ.
ნიკტოფილია — სექსუალური აღგზნება სიბნელის, ან ღამის მიმართ.
ოდაქსელაგნია — სექსუალური მიზიდულობა კბენის მიმართ.
ოლფაქტოფილია — სექსუალური ლტოლვა ან/და სექსულაური აღგზნება სუნისა თუ სურნელის მიმართ.
პარაფილური ინფანტილიზმი — სექსუალური აღგზნება ბავშვის საფენების ჩაცმისას.
პარტენოფილია — მიზიდულობა ქალწულების მიმართ.
პეიოდეიკტოფილია — სექსუალური აგზნება სხვისი პენისის შეხებისას.
პიკტოფილია — სექსუალური აღგზნება მხატვრული პორნოგრაფიის, ან ეროტიული აქტის ყურებისას.
პიროფილია — სექსუალური აგღნება ცეცხლის მიმართ (მისი ყურებისას).
პლუშოფილია — სექსუალური აღგზნება ფუმფულა სათამაშოების მიმართ.
პოდოფილია — სექსუალური მიზიდულობა ხალხის ფეხების მიმართ.
სადიზმი — სექსუალური აღგზნების მიღება სხვისი ცემისას, ან სხვა სახის ტკივილის მიყენებისას.
საკვებით თამაში — სექსუალური აღგზნება საჭმლისგან, ასევე ცნობილი, როგორც სიტოფილია.
სალიროფილია — ექსუალური სიამოვნების მიღწევა, საიმე საგნის გაჭუჭყიანებისა ან გათელვისას.
სატელეფონო სკატოლოგია — სექსუალური აღგზნების მიღწევა, ტელეფონით უცხო მოსაუბრის გალანძღვისას.
სთენოლაგნია — სექსუალური აღგზნება თავისი სიძლიერისა, თუ კუნთების დემონსტრირებისას.
სიმფოროფილია — სექსუალური აღგზნება კატასტროფების მიმართ.
სიტოფილია — სექსუალური აღგზნება საჭმლისგან.
სკატოფილია — კოპროფილიის სინონიმი. სექსუალური მიზიდულობა (ან სიამოვნება) ფეკალების მიმართ.
სომნიოფილია — სექსუალური აღგზნების ან/და ორგაზმის მიღწევა, როდესაც ადამიანი უეცრად შევარდება და ეროტიული ალერსით გააღვიძებს მძინარე უცნობს.
სტიგმატოფილია — სექსუალური ინტერესი პირსინგებისა, ან ტატუების მიმართ.
ტერატოფილია — სექსუალური მიზიდულობა „დეფორმირებულ“ ან „საშინელ“ ადამიანების მიმართ.
ტრანსვესტიზმი — სექსუალური აღგზნება საწინააღმდეგო სქესის ადამიანის სამოსის ჩაცმსას.
ტრიქოფილია — სექსუალური აღგზნება ან მოჭარბებული ლტოლვა თმის მიმართ.
ტროილიზმი — ეროტიკული ინტერესი, რომელიც საკუთარი პარტნიორის სხვასთან სქესობრივი აქტის, ხშირად ფარულად, თვალთვალს გულისხმობს.
უროლაგნია — სექსუალური კმაყოფილება შარდისგან ან მოშარდვისგან.
ფორმიკოფილია — სექსუალური სიამოვნების მიღება მწერებისგან და მათი ნაკბენებისგან.
ფორნიფილია — სექსუალური ობიექტიფიკაცია, სადაც პარტნიორის სხეული მჭიდროთაა მიჯაჭვული სკამთან, მაგიდასთან, ან სხვა ავეჯთან.
ფროტერიზმი — სექსუალური აღგზნება სხვა ადამიანთან ცალმხრივი შეხებისან ან/და ხახუნისას.
ქრემასტისტოფილია — სექსუალური აღგზნება მიღწეული, როდესაც გაგქურდავენ, ან მოგიტაცებენ.
ქრონოფილია — სექსუალური აღგზნება მიყწეული, როდესაც პარტნორებს შორის დიდი ასაკობრივი სხვაობაა.
ქსენოფილია — სექსუალური მიზიდულობა უცხო ხალხის მიმართ.
ჰებეფილია — სექსუალური მიზიდულობა პუბერტული ასაკის ბავშვების მიმართ.
ჰიბრისტოფილია — სექსუალური მიზიდულობა ხალხის მიმართ, ვინც არღვევს კანონს ან ჩადის საშინელ დანაშაულს.
ჰომეოვესტიზმი — სექსუალური აღზნება, რომელიც ვლინდება სხვა კაცის ან ქალის სამოსის ჩაცმისას.

წყარო: wikipedia fly2

მსგავსი ამბები

Back to top button