გასართობისაკითხავისაქართველო

ვეფხისტყაოსანი მეგრულად!(ყილოშ ჭიბილ)

855cebb43e49
ვეფხისტყაოსანი მეგრულად ითარგმნება როგორც “ყილოშ ჭიბილ” ვინც მეგრული არ იცით ენა გაიტეხეთ,ხოლო ვინც მეგრული იცის მასაც მოუწევს ენის გატეხა. ;)

ნახვა არაბთა მეფისაგან მის ყმისა ვეფხისტყაოსნისა

ძირეს კოჩი უჩინებუ
ხედ ინგარდუ წყარი პისუ
უჩა ცხენი მოჭკადილი
ყურნდ ჯილოს დო გერგუზუდუ

ნახეს უცხო მოყმე ვინმე
ჯდა მტირალი წყლისა პირსა
შავი ცხენი სადავითა
ჰყვა ლომსა და ვითა გმირსა

მარგალიტეფ გეღვარღუდუ
ლაგამ,ანჯარ,უნდაგირსუ
ჩხე თოლიში ჩილამური
ნირსო გეძუდ ვარდიშ პირსუ

ხშირად ესხა მაგრალიტი
ლაგამ,აბჯარ,უნდაგირსა
ცრემლსა ვარდი დაეთრთვილა
გულსა მდუღრად ანატირსა

თის ტანსუ კაბა გაძუდუ
გალე ტყებიშ ყილოშ ჭიბილი
ჟიმორე,ყილოშ თი ტყებ
აფუდ დუს კინოჭიპილ

მას ტანსა კაბა ემოსა
გარე თმასა ვეფხის ტყავსა
ვეფხის ტყვაი ქუდივე
იყო სართქმელი თავისა

მათრახი ხეში ნაჭკადა
კილეშ უშხვაშ დო ჯიკილი
ძირეს დო მიკორინესუ
უცხო ოჯინეშ თიკინი

ხელთა ნაჭედი მათრახი ჰქონდა
უცხოსი მკლავისა
ნახეს და ნახვა მოუნდათ
უცხოსა სანახავისა

დახრილი შრიფტით რომელიც წერია ეგ ქართულადაა,ჩვეულებრივით-მეგრულად.
რადგანაც ვერ ვნახე ვეფხისტყაოსანი ინტერნეტ სივრცეში ამიტომ გადავწყვიტე წიგნიდან გადამეწერა და აქ დამედო.

2e3bf40b6254

მაფა მუს ირგუ ღინწკიპე, სიწკუნწკე კოჩიშ კილიე,
კოჩურ კოჩს არძო უხუჯანს, შხვაშ თურიე თუ მინიე.
შუმა-ჭკომუა კოჩიშოთ გვალა გუმოჭკირილიე,
მუსით შხვას მეჩანქ სკანიე, მუსით ვარ – დინაფილიე

ღურუს მუთუნ ვეკუდირთუ, მითგას მუჭო ონაღუდე,
მორთხორანსი ირფელამო, მონა ორდე, გებენს გუდე,
დიშაყარუ ბოლოს არძო, ქუმურჩქინდუ ართი ყ\’უდე
გენაძიცა რინსი უჯგუ, დიხას კოჩო დინოძუდე…
(ეს სამწუხაროდ ვერ ვთარგმნე)

მსგავსი ამბები

Back to top button