საკითხავისასარგებლოუცნაური

იოგას რვა საფეხური

d95dffb99546

I საფეხური გულისხმობს “ფსიქიკურ განწმენდას”

– თავის შეკავებას სიბრაზის და გაბოროტებისგან, ემოციებისგან, ზედმეტი სქესობრივი ცხოვრებისგან და კვებისგან, სიკეთეს და მიმტევებლობას ყველა ცოცხალი არსებისადმი, სიმართლეს და ცხოვრების წესის სხვა მომენტებს. თავის შეკავების უნარის გამომუშავება ითვლება ფსიქიკური თვითრეგულაციის პირობად, რაც აუცილებელია მედიტაციისთვის.
II საფეხურის მიზანია ფსიქიკურის “გარე განწმენდა” – შინაგანი ორგანოების მოწესრიგება, მოქმედების ნელი ტემპი, თავის შეკავება ზედმეტი მოძრაობებისგან, ლაპარაკისგან.
III საფეხურის მიზანია იმ პოზების (ასანების) გამომუშავება, რომლებშიც, პატანჯალის მიხედვით, მოხსნილია დაპირისპირება ინსა და იანს შორის. თანამედროვე კლინიკური გამოკვლევები ადასტურებენ, რომ ასანები ახდენს ადამიანზე ფიზიკურ, ფსიქიკურ და თერაპიულ ზემოქმედებას.
IV საფეხურზე მიიღწევა სასიცოცხლო ენერგიის ჰარმონიზაცია სწორი სუნთქვის საშუალებით. ემოციების და სუნთქვის კავშირი დიდი ხნის შემჩნეულია. პრანაიამას ერთერთი მიზანია სუნთქვის ჩვეული რიტმის შენელება, რაც სასიცოცხლო ფუნქციების შენელებას გულისხმობს.
V საფეხურზე იოგის მიზანია შესაბამისი პოზის და სუნთქვის ფონზე თვითჩაღრმავება, გათავისუფლება გრძნობებისგან (მედიტაცია). ამ საფეხურზე გამოიყოფა 2 ეტაპი – თავისუფალი, ძალდაუტანებელი ფიქრები და მერე საკუთარი სხეულის გაქრობა ამ ფიქრებიდან.
VI საფეხურზე ხდება ყურადღების ფიქსაცია რაიმე კონკრეტულ წარმოსახულ ობიექტზე.
VII საფეხურზე ხდება მედიტაცია, კონცენტრაცია არახატოვან და აბსტრაქტულ იდეებზე – სიყვარული, სიწმინდე და ა.შ. ხატების გაჩენა გამორიცხულია. ყურადღება მიმართულია იდეაზე, აზრზე.
VIII და საბოლოო საფეხური გულისხმობს ჭეშმარიტების წვდომის სასიამოვნო გრძნობას. ითვლება, რომ ამ მდგომარეობაში ადამიანი სრულყოფილად ფლობს თავის ფიზიკურ და ფსიქიკურ უნარებს.

72399aeb34d2

მსგავსი ამბები

Back to top button