გამოგონებაგასართობისაკითხავი

9 ფაქტი კალკულატორის კლავიატურის შესახებ!

af634aae82c5
ჩვეულებრივი კალკულატორის კლავიატურას ან თქვენი კომპიუტერის კლავიატურაზე მდებარე მარჯვენა ციფრულ ღილაკებს თუ დააკვირდებით აღმოაჩენთ რამდენიმე კანონზომიერებას:

1. ჰორიზონტალურად განლაგებული ციფრების (ზევიდან) 1 რიგის შესაბამის რიცხვს [7][8][9] თუკი გამოვაკლებთ მე-2 რიგის შესაბამისს [4][5][6] მივიღებთ 333-ს, ასევე იქნება თუ მე-2 რიგისას გამოვაკლებთ მე-3 რიგისას!

2. თუ იგივეს ვერტიკალურადაც (მარცხნიდან-მარჯვნივ) გაიმეორებთ მიიღებთ 111-ს!
მაგ: [9][6][3]-[8][5][2]

4. რომელიღაცა ორნიშნა რიცხვების სხვაობა ყოველთვის 27, 198 ან 594-ის ტოლია.

5. ზოგიერთი ჯამი ყოველთვის იყოფა 11-ზე!

6. თუკი [5]-იანის გარშემო ერთმანეთის მოპირდაპირედ ან დიაგონალზე მდებარე ციფრებს შეკრიბავთ ყოველთვის მიიღებთ 10-ს! მაგ: [7]+[3]=10 ან [8]+[2]=10

7. თუკი თუკი იგივეს [5]-თან ერთად გაიმეორებთ ყოველთვის 15-ს მიიღებთ!

8. ჰორიზონტალურად განლაგებული ციფრების შესაბამის რიცხვის შებრუნებულ ვარიანტს თუ გამოვაკლებთ განლაგებული ციფრების შესაბამის რიცხვს ყოველთვის მიიღებთ 198-ს!
მაგ: [9][8][7] – [7][8][9] = 198. [6][5][4] – [4][5][6] = 198.

9. თუ ვერტიკალურად განლაგებულ ციფრთა შესაბამის რიცხვს (ზევიდან-ქვევით) გამოვაკლებთ მის შებრუნებულ ვარიანტს ყოველთვის მივიღებთ 594-ს !
მაგ: [9][6][3] – [3][6][9] = 594.

წყარო: www.pcmania.ge

თეგები

მსგავსი ამბები

Back to top button
Close
Close