გამოგონებასასარგებლო

პიროვნების გალამაზება-PhotoShop

7a139da5d8f7

გახსენით სასურველი პიროვნების ფოტო.

აირჩიეთ ხელსაწყო “Polygonal Lasso Tool” (L) და მისი საშუალებით მინიშნეთ პიროვნების სახე
შემდეგნაირად:

8eaf2543ba0b

შეასრულეთ ბრძანება Select > Feather (Alt+Ctrl+D): Feather Radius > 4 pixels. ამის მერე
შეასრულეთ Filter > Artistic > Paint Daubs შემდეგი მონაცემებით:

780eda289dd0

კვლავ აირჩიეთ ხელსაწყო “Polygonal Lasso Tool” (L) და მონიშნეთ პიროვნების კბილები.

7c951b97bcb8

შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Hue/Saturation (Ctrl+U) შემდეგი მონაცემებით:

9514ef0aac3f

ეფექტი მზადაა:

400167b7e09c

წყარო: wish.ge

მსგავსი ამბები

Back to top button