არქივი

უცნაური სიტყვები

366e1e8235c9

ჩემი ხელითაა დაწერილი :)

ავარა – უსაქმოდ მოხეტიალე ახალგაზრდა

ავლი – იგივეა რაც ფერფლი

ბაბა – პური . ბავშვის ენაზ :)

ბანგი – ძილის მომგვრელი წამალი

ბაო – მცირე ჩრდილი

ბარამბო – ტყის მრავალ წლოვანი მცენარე

ბარბითი – სიმებიანი საკრავი

ბარდანა – დიდი ტომარა

ბერა – ცერა თითი

ბობავს-ს – მიწას ფეხს რბილად ადებს

ბრიკეტი – დაპრესილი მასალა

ბრიე – შეძახილი ტხისთვის

ბროწი – სიმწიფეში შესული

ბრძმედი – თუთის გამოსადნობი ღუმელი

ბუდნა – სათესი ორმო

ბუგრი – მუწუკი

ბუსნო – ამწვანებული კორდის მონაკვეთი

ბჯა – ჩალის ზვინი

ბღუნძი – ნაკერზე მიყრილი ნაოჭი

ბუჟღენდი – წითელი ფერის საღებავი

გაბალთავს – ბასრი იარაღით წააჭრის

გაბარიტი – გარე ზღვრული მოხაზულობა

გაბუსკნული – კარგად გამძღარი

ეაფსუსება – ენანება

ებლიტება – უძილობისგან თვალები ეხუჭება

ებუჩავება – რქებით ეთამაშება

ენტომოლოგია – ზოოლოგიის დარგი , შეისწავლის მწერებს

ემცვრევა – ეფრქვევა

ენთუზიაზმი – ძლიერი გატაცება

ენამზე – წარმტაცად მოლაპარაკე

ენატარტარა – ყბედი

ელეგია – სევდიანი ლირიკული ლექსი

ელეთმელეთი – თავზარი ეცემა

ელევატორი – მარცვლეულის შესანახი შენობა

ემანსიპაცია – განთავისუფლება ვინმეზე დამოკიდებულებისაგან . ეუფ

ემიგრაცია – სხვა ქვეყანაში გადასახლება

ენერგია – მატერიის ერთ ძირითად თვისებათაგან – მუშაობის შესრულების უნარი

ესალბუნება – უხდება

ერბოქვა – მჭრელი იარაგის სალესი ქვა

ერთჯურა – ერთი სახის

ეჟვნებიანი – ცხენებ შებმული

ვაგლახ! – გამოხატავს მწუხარებას

ვაგონეტი – პატარა თავღია სატვირთო ვაგონი

ვაზნარი – იგივეა რაც ვაზიანი

ვალენტობა – ატომის თვისება

ვაკისი – რკინიგზის ყრილი

ვარაყი – ოქროს თხლი ფენა

ვარვარა – ფოლადი

ვარსკვავტმისნობა – ასტრონომია

ვაჩრუკანა – მეწვრილმანე

ვენური – ვენებში მიმნდინარე სისხლი

ვერანა – აოხრებული

ვექილი – ძვ. ადვოკატი

ვილაიეთი – მსხვილი ადმინისტრაციული ერთეული თურქეთში

ვირგლა – ბრიყვი

ვიწრობი – ვიწრო გასავლი მთებში

ზადი – უკმაყოფილო

ზანგური – ზანგების დამახასიათებელი სიმგერა

ზარაფხანა – სახლი სადაც ზარაფი ფულს ახურდავებდა და სესხად აძალევდა

ზამბურაკი – ზარბაზანი

ზარნაშო – დიდი ბუ

ზმუკი – წყევლა

ზიარი – წისქვილი

ზიზილა – დაბალი ტანის ლამაზი მრავალწლოვანი მცენარე

ზიზღი – განცდა რომელსაც იწვევს უწმინუდრი,საძაგელი რამის დანახვა

ზნექა – ღუნვა

ზონდი – საექიმო ხელსაწყო

ზუბრი – ტყის დიდი გარეული ხარი

ზრო – ისრის წვერი

ზორტი – ქსოვილის ვიწრო ზოლი

ზორვა – კერპთმსახურება

ზორბა – წარმოსადეგი

ზღუდე – იგივეა რაც ღობე

ზურნა – აღმოსავლური ჩასაბერი საკრავი

ზღმურდლი – ბორას ჩუპრი

ზუჩი – მეომრის რკინის ქუდი

ზღავი – ბოსლის იატაკი

ზღართანი – მოსხლეტით დაცემა

თაბუნი – ჯგუფი

თავდალვა – გზის მოჭრა

თავდები – ნდობით აგჭურვილი პირი

თავკერძა – ის ვნც მხოლოდ თავსი თავზე ზრუნავს

მსგავსი ამბები

Back to top button