სამხედროსასარგებლო

კოლტი…

c1c7332ab498

Colt 1851 Navy Revolver
19f22ced8536

Colt Army Model 1860
d4351952aa68

Colt M1861 Navy
208402a6f479

Colt Model 1877
e4f158539074

Colt M1892
1e19aa1da905

Colt Frontier Six-Shooter
df40d41bbceb

Colt Diamondback
7a804dfeaf3d

Colt Buntline
663bf0847e91

Colt Cobra
be8c16b00d48

Colt Detective Special
55e61d4ff83f

Colt Dragoon Revolver
51c6cfbde6bf

Colt Anaconda
89c07927c0e4

Colt King Cobra
41779bccb8a2

Colt M1889
64a7865284c6

Colt New Service
0a35ca196207

Colt Official Police
196d12f410e4

Colt Paterson
1021c2c53f00

Colt Pocket Percussion Revolvers
9175e789719b

Colt Police Positive
45995985b2cf

Colt Police Positive Special
89d25ed05124

Colt Python
8d4044a6ce96

Colt Single Action Army
f5cc55a801ae

Colt Trooper
53e9354b19f3

Walker Colt
ad1c958bec37

მსგავსი ამბები

Back to top button