საკითხავისასარგებლოსაქართველო

საქართველოს მეფეები

edc5ae0b887c

საქართველოს მეფეები

ქართლის და იბერიის მეფეები

სამარა (“მცხეთის მამასახლისი”) 322 ძვ.წ..
აზონი (ერისთავი) 322-302 ძვ.წ..
ფარნავაზი 302-237 ძვ.წ.
საურმაგი (ძე ფარნავაზისა) 237-162 ძვ.წ.
მირვან I 162-112 ძვ.წ.
ფარნაჯომი (ძე მირვანისა) 112-93 ძვ.წ.
არშაკი I (არსოკ, არშაკუნიანთა დინასტიის დასაწყისი) 93-81 ძვ.წ.
არტაგი (ძე არშაკისა) 81-66 ძვ.წ.
ბარტომი (ძე არტაგისა) 66-33 ძვ.წ.
მირვანი (ძე ფარნაჯომისა) 32-23 ძვ.წ.
არშაკ II (არსოკ, ძე მირვანისა) 23-2 ძვ.წ.
ადრეკი 2-1 ძვ.წ.
ბარტომი II & ქართამი (ორ-მეფეობის დასაწყისი) 55-72 ახ.წ
ქაოს & ფარსმან I 72-87 ახ.წ
არმაზელი & აზორკი 87-103 ახ.წ
დეროკი & ამაზსაპი I 103-113 ახ.წ
მირდატ I & ფარსმანი II 113-129
ადამი (ძე ფარსმანისა) 129-132
ფარსმან III (ძე ადამისა) 131-182
ამაზსაპი II 182-186
რევი (სასანიანთა დინასტიის დასაწყისი) 186-213
ვაჩე (ძე რევისა) 213-231
ბაკურ I (ძე ვაჩესი) 231-246
მირდატ II (ძე ბაკურისა) 246-262
ასფაგური (ძე მირდატისა) 262-265
მირიანი (ხოსროიანთა დინასტიის დასაწყისი) 265-342
ბაქარ I (ძე მირიანისა) 342-364
მირდატ III (ძე ბაქარისა) 364-379
ვარაზ-ბაქარ II (ძე მირდატისა) 378-393
მითრიდატე (მირიანის შვილიშვილი) 393-405
ფარსმან IV (ძე ვარაზ-ბაქარისა) 405-408
მირდატ IV (ძე ვარაზ-ბაქარისა) 408-410
არჩილ I (ძე მირდატისა) 410-434
მირდატ V (ძე არჩილისა) 434-446
ვახტანგ I (გორგასალი) 446-502
დაჩი (ძე ვახტანგისა) 502-514
ბაკურ II (ძე დაჩისა) 514-528
ფარსმან V (ძე ბაკურისა) 528-542
ფარსმან VI 542-557
ბაკურ III (ძე ფარსმანისა) 557-560
გვარამ I (კუროპალატი, პირველი ბაგრატიონების დინასტიიდან) 575-600
სტეფანოზ I (ძე გვარამისა) 600-619
ადარნასე (ერისთავი, ძე ბაკურისა) 619-639
სტეფანოზ II (ერისთავი, ძე ადარნასესი) 639-663
მირ (ერისთავი, ძე სტეფანოზისა) 663-668
არჩილ II (ერისთავი, ძე სტეფანოზისა) 668-718
იოანე (ძე არჩილისა) 718-786

ქართლის და ტაო-კლარჯეთის მეფეები
(ბაგრატიონთა დინასტია)

აშოტ I (კუროპალატი, ძე ადარნასესი) 786-836
ბაგრატ II (კუროპალატი, ძე აშოტისა) 836-876
დავით I (კუროპალატი, ძე ბაგრატისა) 876-881
გურგენ I (კუროპალატი, ძე ადარნასესი) 881-891
ადარნასე II (მეფე, ძე დავითისა) 888-923
დავით II (მეფე, ძე ადარნასესი) 923-937
აშოტ II (კუროპალატი, ძე ადარნასესი) 937-954
სამბატ I (კუროპალატი, ძე ადარნასესი) 954-958
ადარნასე III (კუროპალატი, ძე ბაგრატისა) 958-961
ბაგრატ II (მეფე, ძე სუმბატისა) 961-994
დავით III (მეფე და კუროპალატი, ძე ადარნასესი) + 1001
გურგენ II (მეფე, ძე ბაგრატისა) + 1008

საქართველოს მეფეები

ბაგრატ III (ძე გურგენისა) 975-1014
გიორგი I (ძე ბაგრატისა) 1014-1027
ბაგრატ IV (ძე გიორგისა) 1027-1072
გიორგი II (ძე ბაგრატისა) 1072-1089
დავით IV (ძე გიორგისა, “აღმაშენებელი”) 1089-1125
დემეტრე I (ძე დავითისა) 1125-1156
დავით V (ძე დემეტრესი) + 1155
გიორგი III (ძე დემეტრესი) 1156-1184
თამარ დედოფალი (თამარ მეფე, გიორგის ქალიშვილი) 1184-1215
გიორგი IV (ლაშა, ძე თამარისა და დავითისა) 1215-1222
რუსუდან დედოფალი (თამარისა და დავითის ქალიშვილი) 1222-1245
დავით VI ნარინი (ძე რუსუდანისა, 1259 წელს გახდა იმერეთის მეფე) 1245-1293
დავით VII ული (ძე ლაშა-გიორგისაi) 1257-1270
დიმიტრი II (“თავდადებული”, ძე დავით-ულუსი) 1271-1289
ვახტანგ II (ძე დავით ნარინისა) 1289-1292
დავით VIII (ძე დიმიტრისა) 1293-1311
ვახტანგ III (ძე დიმიტრისა) 1302-1308
გიორგი VI (ძე დავითისა) 1311-1313
გიორგი V (“ბრწყინვალე” ძე დიმიტრისა) 1314-1346
დავით IX (ძე გიორგი V-ისა) 1346-1360
ბაგრატ V (ძე დავითისა) 1360-1393
გიორგი VII (ძე ბაგრატისა) 1393-1407
კონსტანტინე I (ძე ბაგრატისა) 1407-1411
ალექსანდრე I (ძე კონსტანტინესი) 1412-1443
ვახტანგ IV (ძე ალექსანდრესი) 1443-1446
გიორგი VIII (ძე ალექსანდრესი, 1476 წლიდან გახდა კახეთის მეფე) 1446-1466

ქართლის მეფეები

ბაგრატ VI (II, ძე გიორგისა, ასევე იმერეთის მეფე) 1466-1478
კონსტანტინე II (ძე დიმიტრისა) 1479-1505
დავით X (ძე კონსტანტინესი) 1505-1525
გიორგი IX (ძე კონსტანტინესი) 1525-1534
ლუარსაბ I (ძე დავითისა) 1534-1558
სიმონ I (ძე ლუარსაბისა) 1558-1600
დავით XI (დაუთხანი, ძე ლუარსაბისა, მიიღო მუსლიმანობა) 1564-1579
გიორგი X (ძე სიმონისა) 1601-1606
ლუარსაბ II (ძე გიორგისა, შაჰაბას I-ის მიერ იქნა წამებული 1622 წელს) 1606-1615
ბაგრატ VII (ძე დაუთხანისა, მუსულმანი) 1615-1619
სიმონ II (ძე ბაგრატისა, მუსულმანი) 1619-1631
როსტომი (ძე დაუთხანისა, მუსულმანი) 1632-1658
ვახტანგ V (მუხრან-ბატონი, შაჰნავაზი, ძე თეიმურაზისა) 1658-1675
გიორგი XI (ძე ვახტანგისა) 1676-1688 /1703-1709
ერეკლე I (ნაზარალიხანი, ძე დავითისა, მიიღო მუსლიმანობა) 1688-1703
ვახტანგ VI (ძე ლევანისა) 1703-1724
ქაიხოსრო (ძე ლევანისა, მუსულმანი) 1701-1711
იესე (ალი-ყული-ხანი) 1714-1716 /17241727
ბაგრატ (ძე ვახტანგისა) 1717-1719
არჩილი (აბდულაბეგი, ძე იესესი) 1736
ალექსანდრე (ალი მირზა, დავით, ძე იმამუკელისა) 1736
*** საქართველო თურქეთის ქვეშ, მეფეების გარეშე ***
1727-1744
თეიმურაზ II (ძე ერეკლესი, 1709-1715 წლებში განაგებს კახეთს და 1733-1744 წლებში ხდება კახეთის მეფე) 1744-1761
ერეკლე II (ძე თეიმურაზისა, კახეთის მეფე 1744-1762 წლებში) 1762-1798
გიორგი XII (ძე ერეკლესი, ქართლ-კახეთის მეფე) 1898-1800
დავით XII (ძე გიორგისა) 1800-1801

მსგავსი ამბები

Back to top button