არქივი

შეგონებანი

9f3871ab92e0
ადამიანები ვეღარ აზროვნებენ, როდესაც აღარ კითხულობენtrans

აგრძნობინეთ ბავშვს, რომ გიყვართ და მაშინ ნახავთ, რომ საჭირო არ არის
ცემა-ტუქსვა, რადგან თქვენი სიყვარული გამოიწვევს მის სიყვარულსაც.
ადამიანად გავწალდოთ ტყისკაცი ცხრათავიანი, შევიწყნაროთ და გავრანდოთ,
გავზარდოთ ადამიანი!
ადამიანზე ჯერ არავისუთქვამს უფრო საპატიო სიტყვები, ვიდრე: “თავად
განსაზღვრე თავი შენი“, რაც კანტის ფილოსოფიის ქვაკუთხედია. თვითგანსაზღვრის
ეს დიადი იდეა თავს დაგვნათის და ირეკლება ბუნების იმ მოვლენებში, რომლებსაც
სილამაზეს ვუწოდებთ.
ადამიანებზე, რომლებიც გაიძვერულად გვექცევიან, იმიტომ ვბრაზობთ, რომ
მათ ჩვენზე ჭკვიანად მიაჩნიათ თავი.
ადამიანებთან ურთიერთობა გვაბედნიერებს და გვაუბედურებს კიდეც.
ადამიანები ბერდებიან, მაგრამ სრულად ვერ მწიფდებიან.
ადამიანები და არა კედლები ჰქმნიან ქალაქს.
ადამიანები ეკლესიაში ხშირად მოდიან გასაჭირის გამო ან ავადმყოფობისგან
განკურნების სურვილით, ან, თუნდაც, სხვათა მიბაძვით, მაგრამ მათში თუ
ჭეშმარიტმა სინანულმა არ გაიღვიძა და ღვთისადმი ჩვენი დამოკიდებულება ამ
გრძნობას არ დაეფუძნა, რწმენა მალე გაფერმკრთალდება და ასეთნი ეკლესიიდანაც
თავიანთი ნებით განდგებიან.
ადამიანები ერთმანეთს გაექცეოდნენ, თვითოეულის გული და სულისთქმა
რომ დაფარული არ იყოს.
ადამიანები ერთმანეთში დიდხანს ვერ მორიგდებოდნენ, თუ რომ ერთმანეთს
არ ატყუებდნენ.
ადამიანები იმდენს არასდროს არ ცრუობენ, როგორც ნადირობის შემდეგ, ომის
დროს ან არჩევნების წინ.
ადამიანები, რომლებსაც მუდამ არ სცალიათ, ჩვეულებრივად არაფერს
აკეთებენ.
ადამიანები სწორედ მაშინ ბერდებიან, როდესაც კარგავენ შეყვარების უნარს!
ადამიანებისადმი ღირსეული მოპყრობა – ყოველგვარ ცოდნაზე მაღლაა.
ადამიანებიც პირუტყვებივით არიან: დიდები პატარებსა სჭამენ და პატარები
კი იკბინებიან.
ადამიანთა ბედ-იღბალი რაც უნდა განსხვავებული იყოს, ბედნიერება და
უბედურება მაინც ათანაბრებს მათ.
ადამიანი ადვილად დაიჯერებს ხოლმე იმას, რაც მისთვის სასურველია.
თუ სურვილი იქნება კიდევ დავდებ :)
Back to top button