გართობაკულტურა

ტოპ 5 ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა 2023 წელს

სწრაფად ცვალებად და ურთიერთდაკავშირებულ სამყაროში, უსაფრთხოება გახდა უმთავრესი საზრუნავი მოგზაურებისთვისa და თუნდაც მათთვის, ვინც ცდილობს გადასახლდეს ცხოვრების უკეთესი ხარისხისთვის. უსაფრთხო და სტაბილურ ქვეყანაში თავშესაფრის პოვნის სურვილი არასოდეს ყოფილა ასეთი ძლიერი და ძლიერდება ყოველ წელს.

ამ ბლოგში (bhtp.com-ის მიხედვით) განვიხილავთ პლანეტის ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნების ხუთეულს. დანაშაულის დაბალი მაჩვენებლებიდან და ძლიერი ჯანდაცვის სისტემებიდან დაწყებული, პოლიტიკური სტაბილურობითა და სოციალური ჰარმონიით დამთავრებული, ამ ქვეყნებმა უსაფრთხოებისა და სიმშვიდის რეპუტაცია მოიპოვეს. გარდა იმისა, განვიხილავთ თქვენს სავარაუდო მომავალ შვებულებას. ასევე ეს ბლოგი დაგეხმარებათ თუ ფიქრობთ საზღვარგარეთ გადასვლაზე, ან უბრალოდ გაინტერესებთ მსოფლიოს ყველაზე უსაფრთხო საცხოვრებლები.

Bicycles Netherlands blog

1.ნიდერლანდები

 • დანაშაულის დაბალი მაჩვენებელი: ნიდერლანდებს დანაშაულის შედარებით დაბალი მაჩვენებელი აქვს ბევრ სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ძალადობრივი დანაშაული იშვიათია და ტურისტები ძირითადად არ არიან სამიზნე. თუმცა, როგორც ნებისმიერი სამოგზაურო დანიშნულების შემთხვევაში, მაინც აუცილებელია იყოთ ფხიზლად და მიიღოთ ძირითადი ზომები საკუთარი თავის და თქვენი ნივთების დასაცავად.
 • სტაბილური პოლიტიკური გარემო: ნიდერლანდებს აქვს სტაბილური პოლიტიკური სისტემა, რაც ხელს უწყობს ვიზიტორებისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას. პოლიტიკური სტაბილურობა ხელს უწყობს კანონისა და წესრიგის დაცვას, მაცხოვრებლებისა და ტურისტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
 • ეფექტური ჯანდაცვის სისტემა: ნიდერლანდები ამაყობს ჯანდაცვის დაწესებულებების მაღალი სტანდარტით. ნებისმიერი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შემთხვევაში ვიზიტორებს შეუძლიათ ელოდონ სწრაფ და ხარისხიან სამედიცინო დახმარებას.
 • უსაფრთხოების მკაცრი რეგულაციები: ქვეყანას აქვს უსაფრთხოების მკაცრი რეგულაციები და სამშენებლო კოდები, რაც უზრუნველყოფს, რომ საზოგადოებრივი სივრცეები, სატრანსპორტო სისტემები და საცხოვრებლები აკმაყოფილებდეს უსაფრთხოების სტანდარტებს.
 • ეფექტური სამართალდამცავი ორგანოები: ჰოლანდიის სამართალდამცავი ორგანოები კარგად გაწვრთნილები არიან და რეაგირებენ. ისინი გულმოდგინედ მუშაობენ მოქალაქეებისა და ვიზიტორების უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
 • დაბალი ბუნებრივი კატასტროფების რისკი: ნიდერლანდები არ არის მიდრეკილი ძირითადი ბუნებრივი კატასტროფების მიმართ, როგორიცაა მიწისძვრები, ქარიშხლები ან ცუნამი, რაც მას ამ მხრივ უფრო უსაფრთხო დანიშნულების ადგილს აქცევს.
 • ტურისტებზე ორიენტირებული სერვისები: ნიდერლანდები პოპულარული ტურისტული ადგილია და, როგორც ასეთი, მან შეიმუშავა ყოვლისმომცველი ინფრასტრუქტურა ტურისტებისთვის. ეს მოიცავს ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებს, მრავალენოვან სიგნალებს და სერვისებს, რომლებიც მიზნად ისახავს ვიზიტორთა გამოცდილების გაზრდას.
Nyhavn Canal Copenhagen

2.დანია

 • დანაშაულის დაბალი მაჩვენებლები: დანიას აქვს დანაშაულის შედარებით დაბალი მაჩვენებელი, მათ შორის ძალადობრივი დანაშაულისა და წვრილმანი ქურდობის დაბალი მაჩვენებლები. დანიის პოლიცია არის ეფექტური და პასუხისმგებელი, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხო გარემოს როგორც მაცხოვრებლებისთვის, ასევე ვიზიტორებისთვის.
 • პოლიტიკური სტაბილურობა: დანია ცნობილია თავისი სტაბილური პოლიტიკური გარემოთი.
 • მაღალი ხარისხის ჯანდაცვა: დანიას აქვს ყოვლისმომცველი და კარგად განვითარებული ჯანდაცვის სისტემა.
 • სოციალური კეთილდღეობა და მხარდაჭერის სისტემები: დანიის ძლიერი სოციალური კეთილდღეობის პროგრამები უზრუნველყოფს უსაფრთხოების ქსელს მისი მოქალაქეებისთვის, რაც იწვევს ზოგადად კმაყოფილ და უსაფრთხო მოსახლეობას.
 • უსაფრთხო საჯარო სივრცეები: დანიის ქალაქები და ქალაქები შექმნილია უსაფრთხოების გათვალისწინებით. საჯარო სივრცეები კარგად არის მოვლილი და განათებული, რაც მათ მიმზიდველს და უსაფრთხოს ხდის როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის.
 • პროგრესული საზოგადოება: დანია ცნობილია გონებაგახსნილი, ინკლუზიური და გენდერული თანასწორობის მომხრე საზოგადოებით. ასეთი ღირებულებები ხელს უწყობს მისასალმებელი და უსაფრთხო გარემოს შექმნას ყველასთვის.
 • სუფთა გარემო: დანია ცნობილია გარემოს მდგრადობისა და სისუფთავისადმი ერთგულებით. სუფთა ქალაქები და ბუნებრივი პეიზაჟები მატებს უსაფრთხოების და კეთილდღეობის განცდას.
 • ბუნებრივი კატასტროფების დაბალი რისკი: დანია არ არის მიდრეკილი ძირითადი ბუნებრივი კატასტროფების მიმართ, როგორიცაა მიწისძვრები, ცუნამი ან ქარიშხალი, რაც ამცირებს პოტენციურ რისკებს მოგზაურებისთვის.
 • ინგლისური ენის ცოდნა: დანიელების უმრავლესობა თავისუფლად საუბრობს ინგლისურად, რაც ვიზიტორებს უადვილებს კომუნიკაციას და საჭიროების შემთხვევაში დახმარების ძებნას.
The midnight sun in Iceland 4

3.ისლანდია

 • ანაშაულის დაბალი დონე: ისლანდიას აქვს წარმოუდგენლად დაბალი დანაშაულის მაჩვენებელი, მათ შორის პრაქტიკულად არ არის ძალადობრივი დანაშაული. იგი ცნობილია იმით, რომ არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა პირადი უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით.
 • მცირე მოსახლეობა: შედარებით მცირე მოსახლეობის გამო, ისლანდიას უპირატესობა აქვს მჭიდროდ შეკრული საზოგადოებით, რაც ხელს უწყობს ადამიანების გარშემო ნდობისა და უსაფრთხოების განცდას.
 • დაბალი კორუფცია: ისლანდიას აქვს კორუფციის ძალიან დაბალი დონე ბევრ სხვა ქვეყნებთან შედარებით, რადგან ის დიდ აქცენტს აკეთებს გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებაზე.
 • პოლიტიკური სტაბილურობა: ისლანდიას აქვს სტაბილური პოლიტიკური სისტემა, დემოკრატიული მმართველობის ხანგრძლივი ისტორიით. ეს ხელს უწყობს მშვიდობიანი და უსაფრთხო გარემოს შექმნას როგორც მაცხოვრებლებისთვის, ასევე ვიზიტორებისთვის.
 • ბუნებრივი იზოლაცია: ისლანდიის დისტანციური მდებარეობა და იზოლაცია დანარჩენი მსოფლიოსგან უზრუნველყოფს გარკვეულ ჩაურევლობას გლობალური კონფლიქტებისა და პრობლემებისგან.
 • გარემოს პატივისცემა: ისლანდიელები ღრმა პატივს სცემენ თავიანთ უნიკალურ ბუნებრივ გარემოს და ეს ეხება მათ ზრუნვას ტურისტების მიმართაც. კარგად მოვლილი ინფრასტრუქტურა და ორგანიზებული ტურიზმი ხელს უწყობს უსაფრთხო მოგზაურობის გამოცდილებას.
 • ძლიერი სამძებრო-სამაშველო სერვისები: ისლანდიის სამძებრო-სამაშველო ჯგუფები მაღალკვალიფიციური და ეფექტურია. ისინი კარგად არიან მომზადებულები საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისთვის და ქვეყნის უხეში პეიზაჟების პირობებში მოგზაურთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
 • სუფთა ჰაერი და წყალი: ისლანდია ამაყობს სუფთა ჰაერითა და წყლით, რაც ხელს უწყობს საერთო კეთილდღეობასა და უსაფრთხოებას როგორც მაცხოვრებლების, ასევე ტურისტებისთვის.
 • ინგლისური ენის ცოდნა: ისლანდიაში ფართოდ საუბრობენ ინგლისურად, რაც უადვილებს საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის კომუნიკაციას და საჭიროების შემთხვევაში დახმარების ძებნას.
w 1280

4.ავსტრალია

 • დანაშაულის დაბალი მაჩვენებლები: ავსტრალიაში დანაშაულის შედარებით დაბალი მაჩვენებელია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ძალადობრივ დანაშაულებს. ქვეყანას აქვს სტაბილური და ეფექტური სამართალდამცავი სისტემა, რომელიც ეხმარება მაცხოვრებლებისა და ვიზიტორებისთვის უსაფრთხო გარემოს შენარჩუნებას.
 • პოლიტიკური სტაბილურობა: ავსტრალია ცნობილია თავისი სტაბილური პოლიტიკური სისტემით და კარგად ჩამოყალიბებული დემოკრატიული ინსტიტუტებით.
 • უსაფრთხოების მკაცრი რეგულაციები: ავსტრალიას აქვს უსაფრთხოების მკაცრი რეგულაციები, რაც უზრუნველყოფს, რომ საჯარო სივრცეები, საცხოვრებელი ადგილები და სატრანსპორტო სისტემები აკმაყოფილებდეს უსაფრთხოების მაღალ სტანდარტებს.
 • მაღალი ხარისხის ჯანდაცვა: ავსტრალია გთავაზობთ ჯანდაცვის ყოვლისმომცველ სისტემას ხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე წვდომით.
 • მრავალფეროვანი და ინკლუზიური საზოგადოება: ავსტრალია ცნობილია თავისი მრავალფეროვანი საზოგადოებით. სტუმრებს ზოგადად მიესალმებიან და პატივს სცემენ, რაც ხელს უწყობს სხვადასხვა წარმოშობის მოგზაურთათვის უსაფრთხოების განცდას.
 • კარგად მოვლილი ინფრასტრუქტურა: ქვეყანას აქვს კარგად მოვლილი გზები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემები და ტურისტული ობიექტები. ეს ხელს უწყობს კომფორტულ და უსაფრთხო მოგზაურობის გამოცდილებას.
 • ბუნებრივი სილამაზე და გარე უსაფრთხოება: ავსტრალიის განსაცვიფრებელი პეიზაჟები და ბუნებრივი სილამაზე მოგზაურთათვის მთავარი მიმზიდველობაა. გარე სამყაროს შესასწავლად, ვიზიტორებს ურჩევენ დაიცვან უსაფრთხოების სახელმძღვანელო მითითებები, რათა უზრუნველყონ უსაფრთხო მოგზაურობა.
 • ინგლისური ენის ცოდნა: ინგლისური არის ძირითადი ენა, რომელზეც საუბრობენ ავსტრალიაში, რაც უადვილებს საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის კომუნიკაციას და საჭიროების შემთხვევაში დახმარების მოძიებას.
 • ტურიზმზე ორიენტირებული სერვისები: ავსტრალია პოპულარული ტურისტული ადგილია და მას აქვს კარგად განვითარებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება მოგზაურთათვის.
things to do in Tromso

5. ნორვეგია

 • დანაშაულის დაბალი მაჩვენებელი: ნორვეგიას აქვს დანაშაულის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი მსოფლიოში. ქვეყნის სამართალდამცავი ორგანოები ეფექტურია საზოგადოებრივი უსაფრთხოების შენარჩუნების მიზნით.
 • პოლიტიკური სტაბილურობა: ნორვეგია ცნობილია თავისი სტაბილური პოლიტიკური გარემოთი და კარგად ჩამოყალიბებული დემოკრატიული ინსტიტუტებით. ეს პოლიტიკური სტაბილურობა ხელს უწყობს მშვიდობიან და უსაფრთხო ატმოსფეროს ქვეყანაში.
 • სოციალური კეთილდღეობის სისტემა: ნორვეგიის ძლიერი სოციალური კეთილდღეობის პროგრამები უზრუნველყოფს უსაფრთხოების ქსელს მისი მოქალაქეებისთვის, რაც უზრუნველყოფს ცხოვრების მაღალ სტანდარტს და საერთო კეთილდღეობას.
 • მაღალი ხარისხის ჯანდაცვა: ნორვეგია გთავაზობთ ყოვლისმომცველ და კარგად განვითარებულ ჯანდაცვის სისტემას. ნებისმიერი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შემთხვევაში, ვიზიტორებს შეუძლიათ მიიღონ სწრაფი და შესანიშნავი სამედიცინო დახმარება.
 • სუფთა და კარგად მოვლილი ინფრასტრუქტურა: ნორვეგიის ქალაქები და ქალაქები კარგად არის მოვლილი და აქვთ სუფთა გარემო, რაც ხელს უწყობს უსაფრთხო და სასიამოვნო გამოცდილებას როგორც მაცხოვრებლებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის.
 • გარემოსადმი პატივისცემა: ნორვეგიელები ღრმა პატივს სცემენ თავიანთ ბუნებრივ გარემოს და ქვეყანა დიდ ყურადღებას აქცევენ გარემოს დაცვას. კარგად ორგანიზებული და მდგრადი ტურისტული პრაქტიკა ხელს უწყობს გარემოს დაცვას და მოგზაურთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
 • ინგლისური ენის ცოდნა: ინგლისური ენა ფართოდ საუბრობენ და ესმით ნორვეგიაში, რაც აადვილებს საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის კომუნიკაციას და საჭიროების შემთხვევაში დახმარების ძებნას.
 • სამძებრო და სამაშველო სერვისები: ნორვეგიას ჰყავს მაღალკვალიფიციური სამძებრო და სამაშველო ჯგუფები, რომლებიც კარგად არიან მომზადებულები საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისთვის, განსაკუთრებით შორეულ და რთულ ლანდშაფტებში.
 • მეგობრული და ინკლუზიური საზოგადოება: ნორვეგია ცნობილია თავისი მეგობრული და სტუმართმოყვარე მოსახლეობით. სტუმრებს ზოგადად პატივისცემითა და სიკეთით ეპყრობიან, რაც ხელს უწყობს მოგზაურთა უსაფრთხოების განცდას.

თუმცა უსაფრთხო გარემო გარანტია არ არის

მიუხედავად ამისა, უნდა გვახსოვდეს, რომ უსაფრთხოებამ არ იცის საზღვრები და ეს არ არის მხოლოდ ხუთეული, რომელიც გთავაზობთ უსაფრთხო მოგზაურობას. სადაც არ უნდა წაგიყვანოთ თქვენმა მოხეტიალე ლტოლვამ, იქნება ეს ნორვეგიის დიდებული ფიორდები თუ ნიდერლანდების მშვიდი არხები, თავგადასავლების სამყარო ელის მათ, ვინც ყურადღებიანი და მომზადებულია მოგზაურობისათვის და ახლის აღმოჩენისათვის.

Ucnauri

მსგავსი ამბები

Back to top button