არქივი

აბრევიატურებს მიღმა

genetic ethics1

CFTR… BRCA1…BRCA2…HEXA… და სხვ. ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ აბრევიატურების, რომელსაც გენეტიკაში შეხვდებით. გენის სახელწოდება ასოების უაზრო ერთობლიობა ნამდვილად არ არის, რაშიც ამ პოსტის წაკითხვის შემდეგაც დარწმუნდებით, თუ აქამდე ასე არ ფიქრობდით :)

1)CFTR – Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator – კისტური ფიბროზის ტრანსმემბრანული განვლადობის რეგულატორის მაკოდირებელი გენი

e599f8ab4d2f

2)BRCA1,BRCA2 – Breast cancer gene1/ 2

b7d922cbc440

3)MECP2 – Methyl-CpG-binding protein 2 – მეთილ-CpG-დამაკავშირებელი ცილა 2-ის მაკოდირებელი გენი

c0491d6486f0

4)SRY – Sex determining region Y – Y-ის სქესის განმსაზღვრელი რეგიონი

58e8ed65e868

5)APP -Amyloid precursor protein – ამილოიდის წინამორბედი ცილის მაკოდირებელი გენი

96e7db6687b0

6)PSEN1, PSEN2 – პრესენილინ1-სა და პრესენილინ-2-ის მაკოდირებელი გენები

7)MTHFR – Methylene tetrahydrofolate reductase – მეთილენ ტეტრაჰიდროფოლატ-რედუქტაზის მაკოდირებელი გენი

8)OB – Obese gene – ლეპტინის(OB ცილის) მაკოდირებელი გენი

9)DMD – Duchenne muscular dystrophy gene – დისტროფინის მაკოდირებელი გენი

a59589d150d9

10)FVL – Factor V Leiden gene – ლეიდენის V ფაქტორის მაკოდირებელი გენი

11)COL1A1, COL1A2 – I ტიპის კოლაგენის მაკოდირებელი გენები

edc064b6f54d

12)HEXA – A ჰექსოზამინიდაზას ალფა-სუბერთეულის მაკოდირებელი გენი

13)CCR5 – Chemokine (C-C motif) receptor 5 – CCR5 რეცეპტორის მაკოდირებელი გენი( T-ლიმფოციტის)

14)APC gene – Ademotous polyposis coli gene – ნაწლავის ადენომატოზური პოლიპოზის ცილის მაკოდირებელი გენი

f514da8fbe13

15)DHFR – Dihydrofolate reductase-  დიჰიდროფოლატ რედუქტაზის მაკოდირებელი გენი

და სხვ.

მსგავსი ამბები

Back to top button