TECH & მეცნიერებაგართობა

ზოგადი კითხვები 8-ე კლასისთვის

Question%20People

ეს პოსტი მერვეკლასელებისთვისაა. თუ თქვენ გსურთ თქვენი ცოდნის გადამოწმება, გაეცით ჩემს მიერ დასმულ კითხვებს პასუხი და გადაამოწმეთ პასუხები, რომელსაც კითხვების ქვემოთ დავწერ გისურვებთ წარმატებებს. კითხვები შეეხება არა ერთ არამედ რამდენიმე საგანს 8-ე კლასის მასალიდან.

                                                                             კ ი თ ხ ვ ე ბ ი

 1. როდის დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი?(ისტორია)
 2. რას მოიცავს ლენდ ლიზის კანონი?(ისტორია)
 3. რომელი ქვეყნები შედიოდა ”სამთა კავშირში”?(ისტორია)
 4. რომელი ქვეყნები შედიოდა ”ანტანტაში”(ისტორია)
 5. როდის დაესხა გერმანია საბჭოთა კავშირს? (ისტორია)
 6. რას ნიშნავს სიტყვა აკვატორია?(გეოგრაფია)
 7. განმარტეთ სიტყვა რეგიონი(გეოგრაფია)
 8. რა არის ანტროპოსფერო?(გეოგრაფია)
 9. რომელია ევროპის უმაღლესი მწვერვალი?(გეოგრაფია)
 10. რომელია მსოფლიოში ყველაზე წყალუხვი მდინარე და რომელ კონტინენტზე მდებარეობს?(გეოგრაფია)
 11. განმარტეთ სიტყვა პროგრესი(გეოგრაფია)
 12. ჩამოთვალეთ მოპოვებითი მრეწველობის დარგები(გეოგრაფია)
 13. ჩამოთვალეთ დამამუშავებელი მრეწველობის დარგები(გეოგრაფია)
 14. ჩამოთვალეთ მემცენარეობის დარგობრივი სტრუქტურის დარგები(გეოგრაფია)
 15. ჩამოთვალეთ მეცხოველეობის დარგობრივი სტრუქტურის დარგები(გეოგრაფია)
 16. ჩამოთვალეთ სასუნთქი არხის ორგანოები თანმიმდევრობით(ბიოლოგია)
 17. ჩამოთვალეთ ადამიანის საჭმლის მომნელებელი სისტემის ორგანოები თანმიმდევრობით(ბიოლოგია)
 18. ვინ დაწერა ნახარმოები ”ნატვრის ხე”?(ქართული)
 19. დაასრულეთ ლექსის ეს სტროფი ,,-ო,ენავ ჩემო,დედაო ენავ,შენ,ჩვენო ნიჭო, ******* ** ******, ***,***** ******** **** *****,შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო ******, ***, კირო ჩვენთა ***** და *****, შენ ერთი ****** სამარის ******.(ქართული)
 20. რა ერქვა მარიტას შეყვარებულს ”ნატვრის ხეში”? (ქართული)                                                                                                                           

47fee0f3b1cddc38286bedc76d0ea07693d1e40ab046a44f

 

 

 

 

 

 

                                                                          პ ა ს უ ხ ე ბ ი

 1. 1939 წელს
 2. ლენდ ლიზის კანონით ამერიკის მოკავშირეებს შეეძლოთ ომში იარაღის უსასყიდლო მიღება უკან დაბრუნების პირობით.
 3. გერმანია,ავსტრია-უნგრეთი,იტალია
 4. საფრანგეთი,რუსეთი,ინგლისი
 5. 1941 წლის 22 ივნისს
 6. აკვატორია-გარკვეულ საზღვრებში მოქცეული წყლის სივრცე
 7. რეგიონი-დიდი ტერიტორიული ერთეული
 8. ადამიანის მიერ ათვისებული გეოსივრცის ნაწილი
 9. იალბუზი
 10. ამაზონი,(აზიაში)
 11. პროგრესი-წინსვლა,აღმავლობა,განვითარება.
 12. თევზჭერა,ელექტროენერგიის წარმოება,ტყის ექსპლუატაცია
 13. მანქანათმშენებლობა,ქიმიური მრეწველობა,მეტალურგიული კომპლექსი,მსუბუქი მრეწველობა,კვების მრეწველობა
 14. მებოსტნეობა,მევენახეობა,მეყვავილეობა,მებაღეობა,მემინდვრეობა,მეკარტოფილეობა,მარცვლეული კულტურები,ტექნიკური კულტურები
 15. მეღორეობა,მეფრინველეობა,მეცხვარეობა,მეცხენეობა,მეფუტკრეობა,მეაბრეშუმეობა,მეთევზეობა,მსხვილფეხა რქოსანი მესაქონლეობა
 16. 1-ცხვირის ღრუ,2-ცხვირ-ხახა,3-ხორხი,4-ტრაქეა,5-ბრონქი,6-ბრონქიოლები,7-ფილტვი
 17. 1-საყლაპავი მილი,2-კუჭი,3-თორმეტგოჯა ნაწლავი,4-წვრილი ნაწლავი,5-მსხვილი ნაწლავი,6-სწორი ნაწლავი,7-ღვიძლი,8-ნაღვლის ბუშტი
 18. გიორგი ლეონიძემ
 19. ,,-ო,ენავ ჩემო,დედაო ენავ,შენ,ჩვენო ნიჭო,სრბოლავ და ფრენავ,შენ,ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო,შენ, კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა,შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთან
 20. გედია

 

ეს ჩემი შემოთავაზებული კითხვები ნამდვილად არ არის მთელი მასალა,თუმცა ვეცადე მნიშვნელოვანი კითხვები შემერჩია თქვენთვის,ვისაც გინდათ კითხვების გაგრძელება ელოდეთ მალე დავდებ.

მსგავსი ამბები

Back to top button