გასართობისაკითხავისასარგებლო

ჟესტების ენა (ნაწილი. V)

5ac0d8040962

სიარულის მანერა –  ბალზაკის სიტყვებით ის არის “სხეულის ფიზიონომია”. მის მახასიათებლებს წარმოადგენს რიტმი, ნაბიჯების დინამიკა, მოძრაობისას სხეულის რყევის ამპლიტუდე, რომელზეც გავლენას ახდენს სხეულის წონა. ეს მაჩვენებლები სხვადასხვა ადამიანებში განსხვავებულად ვლინდება. სიარულის მანერით შესაძლოა იმსჯლო ადამიანის განწყობაზე, მის თვისებებსა და ასაკზე .


იმისათვის, რომ ვისწავლოთ სიარულის მანერების “წაკითხვა” , გავეცნოთ მის მახასიათებელ ნიშნებს და გავიგოთ რას ნიშნავს თითოეული მათგანი.
შეფიქრიანებული, შეწუხებული ადამიანი დადის “ჩაფიქრებული” პოზით: თავი დაშვებული და ხელები წელს უკან
დაჩაგრული შეწუხებული ადამიანი ხელებს ამოძრავებს ან ჯიბეში აქვს ჩაწყობილი და ფეხებს მიშტერებია.
საკუთარ თავში დაჯერებული ადამიანი კი სწრაფად დადის, დამაჯერებლად მიაქვს ხელები, აქვს დამაჯერებელი მიზანი და დარწმუნებულია მის რეალიზაციაში.
749f925c6726

დიდგულა და ქედმაღალ ადამიანს კი აწეული აქვს ნიკაპი, ხელებს ენერგიულად ამოძრავებს და დადის როგორც ლიდერი
სასიამოვნო შინაგანი გარემო აყალიბებს სიარულის შესაბამის მანერას, საკუთარ თავში დარწმუნებული ადამიანის მანერას. Aაქ მთავარია სწორად და გამართულად დოგმა, რაც ადამიანს მოხდენილად წარმოაჩენს.
თუ გინდათ თავი კარგად წარმოაჩინოთ მიაქციეთ ყურადღება, რომ მუდამ გამართულად იაროთ და იჯდეთ არ მისცეთ თავს მოდუნების უფლება როგორი დაღლილიც სარ უნდა იყოთ.
f69dc7b9f531

ჟესტები რომლებიც მეტყველებენ თვითდაჯერებულობაზე – საკუთარ თავში დაჯერებული ადამიანი , რომელიც გრძნობს უპირატესობას იგრძნობს ხელის მტევნის მდგომარეობით მაჯა აქვს ზევით აწეული, მკერდის სიმაღლეზე.
e79dfe9433af
მნიშვნელოვანია ამ ჟესტისაგან გამოვყოთ ხელები ზურგს უკან ჩაჭერილი რაც მიანიშნებს, რომადამიანი გაბრაზებულია და ცდილობს დაწყნარებას. ღაც მეტაად გაბრაზებულია ადამიანი მით მეტად ზევით აადგილებს ხელებს. სწორედ აქედან წამოვიდა გამოთქმა “თავი ხელში აიყვანეო”ეს ჟესტი არის მცდელობა დამალონ საკუთარი გაღიზიანბა და გაბრაზება.
13091d920ab5

საკუთართავში დარწმუნებული ადამიანის პოზა არის საფეთქელსა და ლოყაზე მიდებული სამი თითი ე. წ აკაკის პოზა. Eეს ჟესტი დამახასიათებელია “ყოვლისმცოდნე” ადამიანებისათვის. ბევრ ადამიანს აღიზიზნებს, როდესაც თანამოსაუბრე ამგვარი პოზით საუბრობს.

წყარო: www.psychologytoday.com

მსგავსი ამბები

Back to top button