გასართობისაკითხავისასარგებლო

რა ინფორმაციას იძლევა ადამიანის ხმა (ნაწილი I)

6fc73da47877

დიპლომატიური წრის წარმომადგენლები ხშირად ამბობენ, რომ თუ ადამიანს ენა აძლევს საშუალებას არ გამოხატოს თავის აზრები, ადმიანის ხმა ახდენს ამ აზრების გამოაშკარავებას. თუმცა ამისათვის საჭიროა შეგეძლოს მოსმენა. გამოცდილი ადამიანი ადვილად ამჩნევს რომელი კუთხის შვილი ხართ და რა ასაკის ბრძანდებით. არსებობენ ადამიანები, რომელთაც შესწევთ უნარი ხმით დაადგინოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ხასიათი და ტემპერამენტი. Mმიუხედავად იმისა რომ ადამიანი დაჯილდოებულია უნიკალური ხმით , ელფერს მას თავადად ადამიანები ანიჭებენ.

ადმიანები, რომელთაც შესწევთ უნარი მკვეთრად შეცვალონ ხმის სიმაღლე, როგორც წესი დამაჯერებლები, კომუნიკაბელურნი, კომპეტეტურნი და გაცილებით სასიამოვნო მოსასმენი არიან ,ვიდრე ადამიანები, რომლებიც მონოტონურად საუბრობენ. მოსაზრება, რომ საუბრისას იოლად ამოსაცნობია მწუხარება და რთულია ნერვოზისა და ეჭვიანობს ამოცნობა არ ვეთანხმები.
არც თუ მიცირე ინფორმაციას იძლევა ადამიანის ხმის ტონი და სიძლიერე. ზოგიერთი გრძნობები, როგორიც არის ენთუზიაზმი, სიხარული, უნდობლობა ჩვეულებრივ მომატებული ხმის ტონალობით გამოითქმება, ისე როგორც შიშის შეგრძნებისას, მაგრამ პირველ შემთხვევაში უფრო ფართო დიაპაზონის ტონალობაა და ხმაც ძლიერია. ისეთი გრძნობები როგორიც არის მწუხარება, დარდი და დაღლილობა, ჩვეულებრივ გადმოიცემა რბილად და ყოველი ფრაზის შემდეგ ინტონაციის შემცირებით.
66faba086c8f

ადამიანები საუბრობენ სწრაფად, როდესაც ისინი აღშფოთებულნი ან აღელვებულნი რიან პირადი სიძნელეების გამო. როცა ადამიანი ცდილობს დაგვარწმუნოს საკუთარ სიმართლეში ჩვეულებრივზე სწრაფად საუბრობს. ჩვეულებრივზე ნელა საუბარი, მიანიშნებს დარდს ,მწუხარეაბასა და დაღლილობაზე. როდესაც საუბრის დროს ხშირია ცდომილეები, ადგილი აქვს სიტყვების გამეორებას და არასწორად შერჩევას ადამიანები თავისდაუნებურად ამჟღავნებენ საკუთარ გრძნობებს. სიტყვების შერჩევა ადამიანებს უჭირთ იმ შემთხვევაში როდესაც იგი არ არის დარწმუნებული საკუთარ სიტყვებში, ან ცდილობს თანამოსაუბრის გაკვირვებას.უმეტესწილად საუბრისას დაშვებული ხშირი შეცდომები მიანიშნებს, რომ თანამოსაუბრე ღელავს და ცდილობს მოგვატყუოს. შემთხვევითი არ არის, რომ გამოცდის წინ ნერვიულობისას ხშირად ხმაში ხრინწი გამოერევათ სტუდენტებს, ნერვიულობისას შესაძლოა ხმა იმდენად შეიცვალოს რომ საკუთარმა დედამაც კი ვერ გიცნოთ.
1d77357c3083

რამდენადაც ხმის ტონალობა დამოკიდებული სხეულის სხვადასხვა ორგანოების მუშაობაზე, შესაბამისად ხმაში აისახება ამ ორგანოთა მდგომარეობაც. ადამიანში არსებული ემოციები ცვლიან სუნთქვის სიხშირეს. შიში და სტრესი ახდენს ხორხის პარალიზებას . შემთხვვითი არ არის, რომ ადამიანები შიშის ხარისხს ტონალობის ზრდით აფასებენ “ისე კიოდა მთელმა სოფელმა გაიგონაო” არა მხოლოდ ემოციური მდგომარეობა მოქმედეს სუნთქვის სიხშირეზე, არამედ, სუნთქვით შესაძლებელია ემოციური მდგომარეობის კონტროლიც. მძიმე ემოციური მდგომარეობისას რეკომენდირებულია დიპლომატიური წრის წარმომადგენლები ხშირად ამბობენ, რომ თუ ადამიანს ენა აძლევს საშუალებას არ გამოხატოს თავის აზრები, ადმიანის ხმა ახდენს ამ აზრების გამოაშკარავებას. თუმცა ამისათვის საჭიროა შეგეძლოს მოსმენა. გამოცდილი ადამიანი ადვილად ამჩნევს რომელი კუთხის შვილი ხართ და რა ასაკის ბრძანდებით. Aარსებობენ ადამიანები, რომელთაც შესწევთ უნარი ხმით დაადგინოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ხასიათი და ტემპერამენტი. მიუხედავად იმისა რომ ადამიანი დაჯილდოებულია უნიკალური ხმით , ელფერს მას თავადად ადამიანები ანიჭებენ.
dbe3d6cbbd7f
ადმიანები, რომელთაც შესწევთ უნარი მკვეთრად შეცვალონ ხმის სიმაღლე, როგორც წესი დამაჯერებლები, კომუნიკაბელურნი, კომპეტეტურნი და გაცილებით სასიამოვნო მოსასმენი არიან ,ვიდრე ადამიანები, რომლებიც მონოტონურად საუბრობენ. მოსაზრება, რომ საუბრისას იოლად ამოსაცნობია მწუხარება და რთულია ნერვოზისა და ეჭვიანობს ამოცნობა არ ვეთანხმები.

წყარო: bookboon.com

Back to top button