გამოგონებასაკითხავიუცნაური

უცნაური საათი ციფერბლატის გარეშე Time-Touching Watch: დროის შეგრძნება ახლა უკვე შესაძლებელია


უცნაური საათი ციფერბლატის გარეშე Time-Touching Watch: დროის შეგრძნება ახლა უკვე შესაძლებელია.

თანამედროვე საათების დიზაინერები ხშირად იგონებენ უცნაურ მოწყობილობებს დროის გასარკვევად. მაგალითად Time-Touching Watch-ის კონცეფცია ახლა უკვე მომხმარებელს საშუალებას მისცემს გაარკვიოს დრო მხოლოდ მაჯის გარკვეულ წერტილებზე შეხებით.

მოწყობილობა დამუშავებულია ჩინელი დიზაინერების მიერ და შექმნილია ინვალიდებისთვის და მხედველობა შეზღუდული ადამიანებისთვის. Time-Touching Watch-ი ქმნის აბსტრაქტულ ციფერბლატს ადამიანის ხელზე და ატყობინებს მას დროს ორი გამომავალი წერტილით. გრძელი ისარი აჩვენებს საათს, ხოლო უფრო მოკლე კი წუთებს.

“12 საათი” ამოკვეთილია რგოლის მაღლა, ამიტომაც მომხმარებელს არ უნდა გაუჩნდეს საათის გარჩევის პრობლემა. იმას თქმა არ უნდა, რომ მომხმარებელი დროს ზუსტად ვერ განსაზღვრავს, მითუმეტეს ის მომხმარებელი რომელსაც არ აქვს განვითარებული ტაქტიკური გრძნობები, ხოლო ზოგ მხედველობა შეზღუდულ ადამიანებს გაუმარტივდებათ დროის გარკვევა.

თეგები
Close
Close