ახალი ამბებიგამოგონებაგასართობი

მიკროყვავილები ქიმიაში


ეს ყვავიულების ულამაზესი იმიტაციები შექმნილია ქიმიური რეაქციების საშუალებით, რომელთაც ხელმძღვანელობდა ვიმ ნორდვინი კოლეგების დახმარებით ინჟინერიისა და სხვა მომიჯნავე მეცნიერებების ჰავარდის სკოლიდან. მათი შექმნისთვის პროფესორებმა გამოიყენეს უბრალო წყალი +ნატრიუმის სილიკატი + ბარიუმის ქლორიდი, რის შემდეგადაც მიიღეს ამგვარი ფიგურები ელექტრონულ მიკროსკოპშითეგები

blogerlady

age: 14
Close
Close