საკითხავისასარგებლოსაქართველო

ვაზის მოვლის ძველი ტრადიციები საქართველოში

c3b32ba8bb88

საქართველოში ვაზის მოვლისა და მოშენების მდიდარი ტრადიციაა. საუკუნეების მანძილზე ამ ტრადიციას იცავდნენ, თაობიდან თაობას გადასცემდნენ ჩვენი წინაპრები. იმისათვის, რომ ყურძნის მოსავლის მუდმივობისა და ღვინის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის მიეღწია ქართველი მეურნე ძველთაგანვე მიმართავდა ერთ მეტად გონივრულ ხერხს. იგი აშენებდა ერთ ძირითად და რამდენიმე დამატებით ჯიშს. სხვადასხვა ღვინის შეზავებით იღებდნენ არომატულ მაღალხარისხიან ღვინოს. ამასთან თუ რომელიმე უიღბლო წელს ვაზის ერთ ჯიშს „არ გაუმართლებდა“, ამ დანაკლისს მეორით ინაზღაურებდა და ასე – წლიდან წლამდე.

c3b32ba8bb88

1ccf49af624f

e7c9aa11efe2

5f20779e5357

საქართველოში ვაზის კულტურის კარგ ცოდნაზე მიუთითებს ჯიშების გავრცელების საუკეთესო შეხამება ადგილობრივ ბუნებრივ პირობებთან. მოსახლეობის სხვადასხვა ფენა თავისი მდგომარეობის შესაბამისად აშენებდა ვაზს. შეძლებული ნაწილი უფრო მაღალხარისხოვან ჯიშებს ეტანებოდა. მათ ხომ თავის შექცევა, დროსტარება და თანაც სტუმართან თავმოწონება ძალზე ხიბლავდათ. ხელმოკლე ოჯახებს კი უფრო მაღალმოსავლიანი ჯიშები აინტერესებდათ, თავი რომ გაეტანათ, ფუფუნებისათვის მათ არ ეცალათ.

b51687c79182

 

ტრადიციულად საქართველოს მთა-გორიან რეგიონებში ვაზს ხშირად ტერასებზე აშენებდნენ. როგორც წესი, სხვა ხილს არ მიურგავდნენ გვერდით. თუმცა მიწის დაცურების თავიდან აცილების მიზნით ტერასის თავ-ბოლოში რგავდნენ კაკალს, მუხას, წაბლსა და სხვა დიდ ხეებს. დიდი ჭაპან-წყვეტით აჰქონდათ ტერასებზე ნოყიერი მიწა და ნაკელი. ძველი ხელოვნური ტერასები ზოგან დრესაც არის რელიეფში შემორჩენილი, ზოგან კი მათი კვალი სრულიად გამქრალა – ნიაღვარებმა ჩამორეცხვა ან ტყით შეიმოსა.

aab18493d1ae

1ef9806cdfd6

მესხეთში ტერასებზე დაბლარ ვაზს აშენებდნენ. ვაზს ტერასის კედლის ძირას განალაგებდნენ იმგვარად, რომ ნაზარდი კედელს ეფინებოდა და ყურძენიც მასზე მწიფდებოდა. ამგვარად ვაზს არავითარი საყრდენი არ ჭირდებოდა.

ლოლუა ირაკლი

მხიარული ადამიანი

მსგავსი ამბები

Back to top button