საკითხავისასარგებლო

როგორ აკეთებდნენ მუმიებს ეგვიპტეში

image.axd?picture=2010%2F4%2FEmbalmed Mummies

პოსტში დაწვრილებით ახსნილია თუ რა პროცედურებს უტარებდნენ გარდაცვლილებს ძველ ეგვიპტეში

სხეულის ბალზამირება

pro01

1.პირველ რიგში გარდაცვლილის სხეული მიჰქონდათ კარავში, რომელიც ცნობილია როგორც ,,იბუს” (ibu) ან განწმენდის ადგილის სახელით. იქ გარდაცლილს მობალზამეები ჰბანდნენ კარგი სუნის მქონე პალმის ღვინით, ხოლო შემდეგ ავლებდნენ ნილოსის წყლით.

pro02

2. შემდეგ გარდაცვლილის მარცხენა მხარეს მობალზამეები კვეთდნენ, საიდანაც გამოჰქონდათ შინაგანი ორგანოების უმეტესობა. ეს ძალზე მნიშვნელოვანია, რადგანაც სხეულში პირველად სწორედ შინაგანი ორგანოები იწყებს ხრწნას.

 

natron

ღვიძლის, ფილტვების, კუჭის და ნაწლავების გარეცხვის შემდეგ მობალზამეები

მათ ათავსებდნენ ნიტრონში (კონსერვანტი მარილი რომელიც ნესტს შთანთქავს )

რაც მათ გამოაშრობს. სხვა ორგანოებისაგან განსხვავებით გული სხეულში რჩებოდა.

ეს იმიტომ, რომ ეგვიპტელთა წარმოდგენით გული იყო გონებისა და გრძნობების

ცენტრი და გარდაცვლილს იგი საიქიოში გამოადგებოდა.

 

 

 

brain

გრძელი კაუჭი გამოიყენებოდა გარდაცვლილის ტვინის გასათქვეფად და გარეთ გამოსატანად                                                                                                                              ცხვირის გავლით.

 

 

 

 

 

pro03

3. შემდეგ სხეული შიგნიდან ივსებოდა, ხოლო გარედან იფარებოდა ნიტრონით, რაც მას გამოაშრობდა. ბალზამირების დროს გამოყენებული ყველა სითხე და ნაჭერი შეინახება და გარდაცვლილის სხეულთან ერთად დაიმარხება

drying

pro04

4. გამომშრალ შინაგან ორგანოებს ახვევდნენ სელის ტილოში და აბრუნებდნენ სხეულში. ამს გარდა სხეულს ასევე ტენიდნენ მშრალი მატერიით როგორიცაა ნახერხი, ფოთლები და ტილოები, რათა გარდაცვლილი ცოცხალს მაქსიმალურად დამგვანებოდა.

packing

საბოლოოდ სხეული ისევ იფარებოდა კარგი სუნის მქონე ზეთებით. გარდაცვლილი ახლა მზად იყო სელის ნაჭერში შესახვევად.

 

კანოპები

canopicEgyptian%20canopic%20jar%202

როდესაც შინაგანი ორგანოები სხეულიდან ამოღებული იყო, მათ ათავსებდნენ ღრმა კანოპებში (ეს ქილები გამოიყენებოდა შინაგანი ორგანოების შესანახად. კანოპების თავსახურებზე გამოსახული იყო ოთხი ღმერთის სახე, რომელთაც ,,ჰორის ოთხ შვილს” (four sons of Horus)-ს ეძახდნენ.

ბალზამირების ტექნიკა დროთა განმავლობაში იცვლებოდა და მობალზამეებმა დაიწყეს გამომშრალი შინაგანი ორგანოების სხეულში დაბრუნება. მიუხედავად ამისა მყარი ხის, ან ქვის კანოპები მაინც იმარხებოდა მუმიასთან ერთად, რათა სიმბოლურად დაეცვათ შინაგანი ორგანოები.

imsety    იმსეტი, (Imsety) ადამიანის თავიანი რმერთი, მფარველობსღვიძლს.

hapyხაპი, (Hapy) ბაბუინის თავიანი ღმერთი, მფარველობდა კუჭს.

duamutefდუამუტეფი, (Duamutef) ტურის თავიანი ღმერთი, მფარველობდა კუჭს.

qebehsenქებეჰსენუეფი, (Qebehsenuef) შევარდნის თავიანი ღმერთი, მფარველობდა ნაწლავებს.

 

მუმიის შეხვევა

 

wrap1

1. თავდაპირველად თავსა და კისერს ახვევდნენ კარგი სელის ნაჭრით. შემდეგ ხელისა და ფეხის თითებს ცალცალკე ახვევდნენ.

wrap2

2. ხელები და ფეხები შეხვეულია განცალკევებულად. სელის ნაჭრების შორის მობალზამეები ათავსებდნენ ამულეტებს, რათა სხეული ქვესკნელში მოგზაურობისას დაეცვა.

'Isis knot' amulet ეს არის ისისის კვანძი (sis knot), ამულეტი, რომელიც იცავს სხეულს.

'Plummet' amulet ეს არის ამულეტი, რომელიც გარდაცვლილს გაწონასწორებულს ტოვებს შემდეგ სიცოცხლეში.

pro06

3.

balundra

gaecaniT magar legendebs

მსგავსი ამბები

Back to top button