გასართობიკრეატივისურათები

უჩვეულო მიდგომა ხორცისადმი

f435a7c2013a
შემოქმედებითი პროექტის განხორციელება მოითხოვს გარკვეულ კონცეფციას. ხელოვნების კონცეფცია უაღრესად ფართოა- ეს შეიძლება გამომჟღავნდეს, როგორც კარგად განვითარებული ოსტატობა და ხელოვანობა რაიმე კონკრეტულ სფეროში; ეს განსაკუთრებული და სპეციალური გზაა შემეცნებისა და რეალობის ასახვის.
თავისი ხელოვნების აღქმა, ავტორმა ეს ორიგინალური ფოტოკომპოზიციები გადმოსცა ჩვეულებრივი ხორცის საშუალებით… ამისგან რა გამოვიდა – ვნახოტ ქვემოთ მოცემულ სურათებში

3e1f00715bc5
2. ეს პროცესი ზოგადად დამახასიათებელი არის ხელოვნების ყველა ეპოქაში და მისი ყველა სახეობისათვის.
იმაჟინიტარული , როგორც ბევრი სწავლული აღიარებს- ნიშნავს წმინდა წარმოსახვითს/ნივთობრივს და არა სქემატურ ნიშნებს. ზოგიერთი მკვლევარი თვლის, რომ ასეთი დაპირისპირება საერთოდ სახეცვლილი ფორმებით თან გასდევს სახვით ხელოვნებას მთელი მისი განვითარების მანძილზე.
ზემოთაღნიშნული ეხმიანება XIX-XX საუკუნის ხელოვნების თეორისათვის დამახასიათებელ დაპირისპირებას რეალისტურ და არარეალისტურ ფორმალისტურ ხელოვნებას შორის. უნდა ითქვას, რომ ეს დაყოფაც გარკვეულწილად პირობითია რადგან რეალისტურობა არარის მხოლოდ რეალობა.
ასე და ამგვარად, რეალიზმის დამაჯერებლობის მიღმა ყოველთვის დგას წარმოსახვა. დამაჯერებლობა კი ყოფით სიმართლეზე არ დაიყვანება.

0770166b4d22
3. შუა საუკუნეებამდე, რენესანსის ეპოქამდე თომა აკვინელმა 1225-1274 წლებში აქცენტი ბიზანტიური ესთეტიკის წარმართულ სულიერ სილამაზეს გრძნობად ბუნებრივ სხეულებრივ სილამაზეზე გადაიტანა და ამით არისტოტელეს ფილოსოფიური მეთოდოლოგია გაააქტიურა შუა შაუკუნებრივ ესთეტიკურ ცნობიერებაში. სწორედ ამან მისცა ბიძგი აღორძინების საერთო ხელოვნების ჩამოყალიბებას დასავლეთში.
e4bfb11d8d00
4. შემოქმედებითი პროექტის კონცეპტუალიზმში მოხსენიებული ნებისმიერი მხატვარი შეიძლება დადგეს გარკვეულ გზაგასაყარზე. პოლასტიკურად გააგრძელოს იდეა, აირჩიოს კონცეპტუალურად დეტალიზირებული გზა, გარკვეული ნაზავი მოგვცეს იმ მიდგომებისა, რაც არაერთხელ მომხდარა XX საუკუნის ხელოვნებაში.
თავისთავად რელისტურობა-არარეალისტუროთ ჩამოვაყალიბეთ.
დააგემოვნეთ ეს უჩვეულოდ გაფორმებული დეკეულის ხორცი…

7bcbf9eadbfb

blogerlady

age: 14

მსგავსი ამბები

Back to top button