საკითხავისასარგებლო

ზოგიერთი გამონათქვამი ქართველების შესახებ

images?q=tbn:ANd9GcTQUCirMFyDyQUmvfnQQzSWhNlKw6iFL0s9Bm6MCfEF20W MbXUFu7ah68K

1. ქართველნი ვართ ნათესავით მხნენი და მხედრობითა აღზრდილნი და მარადის ჭირვეულსა ცხოვრებას ჩვეულნი
2.ანაგებით არიან კაცნი და ქალნი შუენიერნი, ჰაეროვანნი, თვალ-წარბ-თმოსანნი, თეთრყირმიზნი, იშვთ შავგვრემან და მოყვითან. იშვთ თუალჭრელნნ და გრემანი, და მწითურ ანუ თეთრ. ქალთ თმა გარდაშუებული და დაწნული , ხოლო კაცთა ყურთა ზემოთ მოკეცილი. წერწეტნი , უმეტეს ქალნი, იშვთ სქელნი , მხნენი მუშაკნი. ჭირთა მომთმენი ცხენსა ზედა და მხედრობასა შინა კადნიერნი, მკვირცხლნი , სწრაფნი… სალაშქროთა შინა ახოვანნი, საჭურველთ მოყვარენი , მხიარულნი… გონიერნი, სწრაფ-მიმხვდომნი, მჩემებელნი, სწავლის მოყვარენი… ურთიერთის მიმყოლნი, სიკეთის დამწავლენნი და მიმგებელნი, სირცხვილის მდევარნი.-ვახუშტი ბატონიშვილი e18395e18390e183aee183a3e183a8e183a2e18398 e18391e18390e183a2e1839de1839ce18398e183a8e18395e18398e1839ae18398e18395e18390e183aee183a2

3. ქართველები მთელ აღმოსავლეთში და შეიძლება ითქვას, მთელ მსოფლიოში, საუცხოო ჯიშის ხალხია. ქალების უმეტესობა ბუნების ისეთი სინატიფით დაუჯილდოვებია, როგორსაც ვერსად შეხვდებით. ვფიქრობ , შეუძლებელია თვალი არ მოკრა და არ შეგიყვარდეს. ქართველ ქალზე უფრო მშვენიერი და ტანის დახატვაც კი შეუძლებელია. არიან მაღალნი , კოხტა და მოქნილნი ტანისა და საოცრად წელწვრილნი… თავაზიანნი და კაცთმოყვარენი, ამასთანავე დარბაისელნი და თავდაჯერებულნი… ქართველები უფრო უფლებამოსილნი ამაყნი , თავმომწონენი და დიდების მოყვარულნი არიან-ჟან შარენი
Jean Chardin

4. ყველა ევროპელი მოგზაური ვინც ჩერქეზეთსა და საქართველო ში ყოფილა, ერთხმად აღიარებს ჩერქეზი და ქართველი ქალიშვილების სილამაზესა და მომხიბვლელობას. თურქები , არაბები , სპარსები, უთუოდ იზიარებენ ამ მოსაზრებას, რადგან გულით სწადდათ თავიანთი ხალხი ქართველთა სისხლით გაეკეთილშობინებინათ, რასაც სპარსელმა რასამ მიაღწია კიდეც.- იმანუელ კანტიkant portrait

5. ქართველები უთუოდ ერთ-ერთი ულამაზესი ხალხია დედამიწის ზურგზე. მაღალ , ჯანიან მამაკაცებსა და ტანწერწეტა , მოქნილ, დიდრონთვალებიან ქალიშვილებს აქ ყოველი ფეხის ნაბიჯზე შეხვდებით. სილამაზე , მომხიბვლელობა, ლომგულობა, გონიერება და მაღალი სული თითოეულ მატგანს თვალებში აქვთ აღმეჭდილი. როდესაც სილამაზეზე ლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, კულლტურის უმაღლეს საფეხურზე მდგომ ხალხს ვგულისხმობ. ქართველი მამაკაცები მსოფლიოში უპატიოსნესნი და უმამაცესნი არიან. კავკასიის ყველა ხალხივით სტუმართ მოყვარენი , ერთგული , თავიანთი მერნებივით ფიცხები და მკვირცხლები, ომში გულადები და მასპინძლობაში გულუხვნი…-ფრიდრიხ ბოდენშტენდი(გერმანელი მწერალი)220px Friedrich Engels

6.რასების საუკეთსო მცოდნის – უილიამ რიპლეის დაკვირვებით ქართველები იდეალური რასაა.-არტურ ლაისტი(გერმანელი მწერალი)

cror3 6710 4bf3b6adc8bc9

LUPUS

lupus non mordet lupum

მსგავსი ამბები

Back to top button