გასართობისურათები

ტაშაღლიტორები

d17c8e736bd1

ტაშაღლიტორი ლათინური სიტყვაა და ქართულად წარწერიან სურათს ნიშნავს

0508e27d03f2

be924d0c06b1

f09ba13d5ebc

d13c6fd59a56

3e2803c5fa22

c8a9c99a83b8

8c5b11aadb8c

3c545bd81982

2f4a1d211ea1

3c6df03140d3

fdd70419f4d2

d438d4a88791

ba49f6654fab

6acf07af9c77

და ბოლოს, საინტერესო განმარტება, თუ რას ნიშნავს სიტყვა “ტაშაღლიტორი” 

c72fe73c2537

მსგავსი ამბები

Back to top button