სასარგებლო

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთა სრული ჩამონათვალი

82be17b5ac76
მე მაგალითად ხშირად დამჭირვებია ამერიკის პრეზიდენტების ჩამონათვალი, ხო და თქვენც თუ ყოფილხართ ასეთ სიტუაციაში, აქ არის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთა სრული ჩამონათვალი :)
1 George Washington
2 John Adams
3 Thomas Jefferson
4 James Madison
5 James Monroe
6 John Quincy Adams
7 Andrew Jackson
8 Martin Van Buren
9 William Henry Harrison
10 John Tyler
11 James K. Polk
12 Zachary Taylor
13 Millard Fillmore
14 Franklin Pierce
15 James Buchanan
16 Abraham Lincoln
17 Andrew Johnson
18 Ulysses S. Grant
19 Rutherford B. Hayes
21 Chester A. Arthur
22 Grover Cleveland
23 Benjamin Harrison
24 Grover Cleveland
25 William McKinley
26 Theodore Roosevelt
27 William Howard Taft
28 Woodrow Wilson
29 Warren G. Harding
30 Calvin Coolidge
31 Herbert Hoover
32 Franklin D. Roosevelt
33 Harry S. Truman
34 Dwight D. Eisenhower
35 John F. Kennedy
36 Lyndon B. Johnson
37 Richard Nixon
38 Gerald Ford
39 Jimmy Carter
40 Ronald Reagan
41 George H. W. Bush
42 Bill Clinton
43 George W. Bush
44 Barack Obama

Back to top button