ვიდეოები

ამერიკის პრეზიდენტები 1789-2009

ამერიკის პრეზიდენტების სურათები და პრეზიდენტობის თარიღები, ვიდეოს თანდართული აქვს არაჩვეულებრივი მუსიკა (ჰიმნი) Yolanda Adams -ის შესრულებით “How Great Thou Art”. ვიდეოში ასევე მოცემულაი 44-ივე პრეზიდენტის ფოტოსურათი და მთავარი კითხვა , Who is Next ? :)

სრულია სია :

1. George Washington2. John Adams3. Thomas Jefferson4. James Madison5. James Monroe6. John Quincy Adams7. Andrew Jackson8. Martin Van Buren9. William Henry Harrison10. John Tyler11. James K. Polk12. Zachary Taylor13. Millard Fillmore14. Franklin Pierce15. James Buchanan16. Abraham Lincoln17. Andrew Johnson18. Ulysses S. Grant19. Rutherford B. Hayes20. James Garfield21. Chester A. Arthur22. Grover Cleveland23. Benjamin Harrison24. Grover Cleveland25. William McKinley26. Theodore Roosevelt27. William Howard Taft28. Woodrow Wilson29. Warren G. Harding30. Calvin Coolidge31. Herbert Hoover32. Franklin D. Roosevelt33. Harry S. Truman34. Dwight D. Eisenhower35. John F. Kennedy36. Lyndon B. Johnson37. Richard M. Nixon38. Gerald R. Ford39. James Carter40. Ronald Reagan 41. George H. W. Bush 42. William J. Clinton 43. George W. Bush 44. Barack Obama

მსგავსი ამბები

Back to top button