ახალი ამბებისამხედრო

ალ კაიდას მოკლე ისტორია

surati
1993 წელს აყა­ლი­ბებს “ალ კა­ი­დას” (არა­ბუ­ლად “საყ­რ­დე­ნი”) – შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი მუს­ლი­მან მებ­რ­ძოლ­თა იატაკ­ქ­ვე­შა ჯგუფს, რომ­ლის წევ­რე­ბიც, ძი­რი­თა­დად, ავ­ღა­ნე­თი­დან არი­ან.

*

2001 წლის 11 სექ­ტემ­ბე­რი – გა­ტა­ცე­ბუ­ლი თვით­მ­ფ­რი­ნა­ვე­ბით მსოფ­ლიო სა­ვაჭ­რო ცენ­ტ­რ­ზე თავ­დას­ხ­მა გან­ხორ­ცი­ელ­და.

*

2003 წლის 19-20 მარ­ტი – ამე­რი­კა ერაყს იპყ­რობს სა­დამ ჰუ­სე­ი­ნის ჩა­მოგ­დე­ბის მიზ­ნით.

*

2008 წლის 19 მარ­ტი – ქვეყ­ნ­დე­ბა აუდი­ო­ჩა­ნა­წე­რი, რო­მელ­შიც რო­მის პა­პი ბე­ნე­დიქტ XVI ის­ლა­მის წი­ნა­აღ­მ­დეგ “ახა­ლი ჯვა­როს­ნუ­ლი ომის” მხარ­და­ჭე­რა­შია და­და­ნა­შა­უ­ლე­ბუ­ლი.

*

1996-1998 წლებ­ში “საღ­ვ­თო ომს” უცხა­დებს ამე­რი­კას – ადა­ნა­შა­უ­ლებს მას ახ­ლო აღ­მო­სავ­ლე­თის ბუ­ნებ­რი­ვი რე­სურ­სე­ბის მით­ვი­სე­ბა­სა და ის­ლა­მის­თ­ვის ძი­რის გა­მოთხ­რა­ში.

1998 წლის 7 აგ­ვის­ტო – ერ­თ­დ­რო­უ­ლად ეს­ხ­მი­ან თავს ამე­რი­კის სა­ელ­ჩო­ებს ნა­ი­რო­ბი­ში (კე­ნი­ა­ში) და დარ ეს სა­ლამ­ში (ტან­ზა­ნი­ა­ში). შე­დე­გად 224 ადა­მი­ა­ნი და­ი­ღუ­პა და ამა­ში ბინ ლა­დე­ნი და­ა­და­ნა­შა­უ­ლეს.

*

2001 წლის 7 ოქ­ტომ­ბე­რი – ამე­რი­კა ავ­ღა­ნეთ­ზე სა­ჰა­ე­რო დარ­ტყ­მებს იწყებს, რაც მოჰ­ყ­ვა “თა­ლი­ბა­ნის” უარს ბინ ლა­დე­ნის გა­და­ცე­მა­ზე.

2001 წლის 13 ნო­ემ­ბე­რი – “თა­ლი­ბა­ნის” მებ­რ­ძო­ლე­ბი ამე­რი­კის სა­ჰა­ე­რო იერი­შე­ბის დაწყე­ბის შემ­დეგ გა­იქ­ც­ნენ ქა­ბუ­ლი­დან.

*

2004 წლის 15 აპ­რი­ლი – “ალ-არა­ბი­ა­ზე” გა­მოჩ­ნ­და მი­მარ­თა­ვა, რო­მელ­შიც ბინ ლა­დე­ნი ევ­რო­პულ ქვეყ­ნებს, მა­თი მე­ომ­რე­ბის ქვეყ­ნი­დან გაყ­ვა­ნის სა­ნაც­ვ­ლოდ, და­ზა­ვე­ბას სთა­ვა­ზობს, თუმ­ცა ამე­რი­კას­თან არა­ნა­ირ მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­ზე არ მი­დის.

2006 წლის 19 ნო­ემ­ბე­რი – ამე­რი­კას აფ­რ­თხი­ლებს მის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მო­რი­გი თავ­დას­ხ­მე­ბის შე­სა­ხებ.

*

2008 წლის 20 ოქ­ტომ­ბე­რი – აღ­მო­სავ­ლეთ აფ­რი­კა­ში გა­ე­რო-ს პუნ­ქ­ტებ­თან ხუ­თი თავ­დას­ხ­მა გან­ხორ­ცი­ელ­და, რომ­ლის დრო­საც 20 ადა­მი­ა­ნი და­ი­ღუ­პა.

2009 წლის ივ­ნი­სი – ქვეყ­ნ­დე­ბა რამ­დე­ნი­მე გზავ­ნი­ლი მო­წო­დე­ბით, რომ ამე­რი­კის ახა­ლი პრე­ზი­დენ­ტი ბა­რაკ ობა­მა უნ­და სძულ­დეთ და ექ­ს­ტ­რე­მის­ტე­ბის სა­მიზ­ნედ იქ­ცეს.

*

1999 წელს ყან­და­ღარ­ში (ავ­ღა­ნეთ­ში) ხვდე­ბა ჰა­ლიდ შე­იხ მუ­ჰა­მედს, რა­თა სა­ჰა­ე­რო თავ­დას­ხ­მე­ბის სა­კითხი გა­ნე­ხი­ლათ. მათ ერ­თად შე­ად­გი­ნეს სა­მიზ­ნე­ე­ბის სია, რო­მელ­შიც შე­დი­ო­და თეთ­რი სახ­ლი, პენ­ტა­გო­ნი, კა­პი­ტო­ლი­უ­მი და მსოფ­ლიო სა­ვაჭ­რო ცენ­ტ­რი.

2001 წლის 19 ივ­ნი­სი – “ალ კა­ი­და” აქ­ვეყ­ნებს ვი­დე­ო­ჩა­ნა­წერს, რო­მელ­შიც ნაჩ­ვე­ნე­ბი იყო დაჯ­გუ­ფე­ბის საწ­ვ­რ­თ­ნე­ლი ბა­ზა ავ­ღა­ნეთ­ში.

*

2002 წლის 24 ნო­ემ­ბე­რი – წე­რილს უგ­ზავ­ნის ამე­რი­კას, რო­მელ­შიც გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი ომის მი­ზე­ზე­ბია ჩა­მოთ­ვ­ლი­ლი, მათ შო­რის: “ალ კა­ი­და­ზე” თავ­და­სახ­მე­ბი, ებ­რა­ე­ლე­ბის მხარ­და­ჭე­რა, ბუ­ნე­ბის გა­ნად­გუ­რე­ბის ხელ­შემ­წყო­ბი უზ­ნეო ქმე­დე­ბე­ბი და კა­პი­ტა­ლიზ­მის გა­მო­ყე­ნე­ბა.

2003 წლის 11 თე­ბერ­ვა­ლი – ქვეყ­ნ­დე­ბა აუდი­ო­მი­მარ­თ­ვა, რო­მელ­შიც ერაყ­თან “პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბა­ზეა” სა­უ­ბა­რი.

*

2006 წლის 30 ივ­ნი­სი – ქვეყ­ნ­დე­ბა აუდი­ო­ჩა­ნა­წე­რი ზარ­ქა­ვის მო­სა­გონ­რად, რო­მე­ლიც ამე­რი­კის სა­ჰა­ე­რო იერი­შის შე­დე­გად 7 ივ­ნისს და­ი­ღუ­პა.

*

2011 წლის 1 მა­ი­სი – ამე­რი­კის მი­ერ გა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი სამ­ხედ­რო ოპე­რა­ცი­ის შე­დე­გად ბინ ლა­დე­ნი პა­კის­ტან­ში მოკ­ლეს.

წყარო: 24saati.ge

ველოდები კომენტარებს. მეორე სიახლეა… მემგონი კარგი გამომივიდა. ნახეთ და შეაფასეთ : )) მალე დაიდება ახალი ამბები..

მსგავსი ამბები

Back to top button