საკითხავისასარგებლო

ციტატები

cdhmb
ამ პოსტში შემოგთავაზებთ ბობ დილანის, კურტ კობეინის და ემინემის ციტატებს …

g45kr
Kurt Cobain

A friend is nothing but a known enemy.
მეგობარი არავინაა ,გარდა ნაცნობი მტრისა ..

I’m so happy because today I found my friends – they’re in my head.
მე ვარ ძალიან ბედნიერი დღეს,რადგან მე ვიპოვე ჩემი მეგობრები..ისინი ჩემ თავში არიან ..


Punk is musical freedom. It’s saying, doing and playing what you want. In Webster’s terms, ‘nirvana’ means freedom from pain, suffering and the external world.
პანკი არის მუსიკალური თავისუფლება ..ის ამბობს,აკეთებს და უკრავს იმას რაც შენ გსურს ..ვებსტერის ტერმინოლოგიაში ,ნირვანა ნიშნავს თავისუფლებას ტკივილისგან,ტანჯვისგან და გარე სამყაროსგან ..

ru8r6
I’d rather be hated for who I am, than loved for who I am not.
უმჯობესია ვიყო შეძულებული იმის გამო თუ ვინ ვარ ,ვიდრე ვუყვარდე ის ვინც არ ვარ ..

It’s okay to eat fish because they don’t have any feelings.
ეს ნორმალურია (ყველაფერი რიგზეა) თუ ჭამ თევზს,მათ არ გააჩნიათ გრძნობები ..

h0res

Eminem
A lot of truth is said in jest.
ძალიან ბევრი სიმართლე ითქმის ხუმრობისას ..

Fame hit me like a ton of bricks.
დიდებავ,დამეცი როგორც ტონა აგური

7y1b6

I need drama in my life to keep making music.
მე მჭირდება დრამა ჩემს ცხოვრებაში რომ განვაგრძო მუსიკის შექმნა ..

I was poor white trash, no glitter, no glamour, but I’m not ashamed of anything.
მე ვიყავი საცოდავი თეთრი ნაგავი(ხარახურა) არავითარი ბრწყინვალება , არავითარიი გლამური,მაგრამ მე არ მცხვენია ამის .

The truth is you don’t know what is going to happen tomorrow. Life is a crazy ride, and nothing is guaranteed.
სიმართლე არის ის, რომ შენ არ იცი რა მოხდება ხვალ ,ცხოვრება არის გიჟური გასეირნება და არაფერია გარანტირებული ..

Somewhere deep down there’s a decent man in me, he just can’t be found.
სადღაც ,შემს შიგნით ,არის წესიერი (მოკრძალებული,თავაზიანი კაცი) უბრალოდ მას ვერ ვპოულობ.


Bob Dylan

Don’t matter how much money you got, there’s only two kinds of people: there’s saved people and there’s lost people.
არ აქვს მნიშვნელობა რამდენ ფულს გამოიმუშავებ ,არსებობს მხოლოდ ორი სახის ხალხი :ხალხი რომელიც ფულმა გადაარჩინა , და ისინი ვინც მან დაღუპა ..

A song is anything that can walk by itself.
სიმღერა არის რაღაც ,რასაც შეუძლია თავისით სიარული ..

No one is free, even the birds are chained to the sky.
არავინაა თავისუფალი,ჩიტებიც კი ცას არიან მიჯაჭვულები ..

I’ll let you be in my dreams if I can be in yours.
მე მოგცემ უფლებას იყო ჩემს ოცნებებში(სიზმრებში) თუ მე მაქვს შესაძლებლობა ვიყო შენსებში ..

6ho5z

I think a poet is anybody who wouldn’t call himself a poet.
მე ვფიქრობ რომ პოეტი არის ვიღაც ,ვინც არ დაუძახებს საკუთარ თავს პოეტს ..

I think of a hero as someone who understands the degree of responsibility that comes with his freedom.
მე ვფიქრობ რომ გმირი არის ვიღაც ვინც ხვდება ხარისხს პასუხიმგებლობისას ,რომელიც მოდის მის თავისუფლებასთან ერთად ..

I am against nature. I don’t dig nature at all. I think nature is very unnatural. I think the truly natural things are dreams, which nature can’t touch with decay.
მე ვეწინააღმდეგები ბუნებას .მე არ ვთხრი მას საერთოდ .მე ვპიქრობ რომ ბუნება ძალიან არანატურალური რამაა .. მე ვთვლი რომ მართლა ნატურალური-ოცნებებია ,რომელთა ბუნებასაც ვერასდროს შეეხება ლპობა ..

მსგავსი ამბები

Back to top button