საკითხავისასარგებლოსაქართველო

ქართული ენის უნიკალურობები

11f9d8a1372d
ამ პოსტში წარმოგიდგენთ ქართული ენის უნიკალურობებს
გაკონტრრევოლუციონერებულებისნაირებისათვისაც (ყველაზე ბევრი ასო)
გვბრდღვნის (ყველაზე ბევრი თანმიმდევრული თანხმოვანი)
მიჭმიე (ოთხპირიანი: მე შენ იმას ის)
მკაა (ყველაზე მოკლე წინადადება)
ადანდალი-დანდალი, დელიო-დელა, ჰერი-ჰერი (უაზრო აზრიანები )
გოგო-ბიჭები, და-ძმა, ცოლ-ქმარი, დედ-მამა, ქალ-ვაჟი(მენტალიტეტის ამსახველი – ქალის პატივისცემა)
ცხვარი, ერკემალი, ყოჩი, ვერძი, ბატკანი, კრავი, ბეკეკა, ჭედილა, ნერბი, თოხლი, შაქი, შიშაგი, აზმანი, ბუწი, ამლიკი, ნაბიჭევი, ტარიგი (ერთი ცხოველის 16 სახის დასახელება)
გააუარესა(ყველაზე მეტი ხმოვანია თანმიმდევრობით)
გენაცვალე (მიმართვა-ალერსი-დამოკიდებულების გამოხატვა)
დედა, დედაკაცი, დედაბოძი, დედამთილი, სადედე, უდედო, დედობრივი და სხვა (ფუძე რომელზეც დამყარებულია 20-ზე მეტი სიტყვა )
აი ია (5 უნიკალური მახასიათებელის მქონე წინადადება: მარტივი, მარტივი ბავშვებისთვის, მხოლოდ ხმოვნები, მშვიდობიანი მენტალიტეტის მქონე, სიმეტრიულ სიტყვიანი)
უთვალთვალებს, დაპირდება, მიაყურადებს, გაგულისდება, გახელდება, დანაღვლიანდება, მოათავებს, მიუთითებს, მიემხრობა, გაუმკლავდება, იკისრებს, გაჰქუსლა, ჩაიმუხლა, გაკოჭა(ფაქტი, თუ როგორ გადმოაქვს ენას ნებელობაში მთელი სხეული, როგორ ფლობს და წარმართავს მას თავის ნებაზე )

თეგები

მსგავსი ამბები

Back to top button
Close
Close