სურათები

ფოთოლცვენა…

ba96bea176b1

შემოდგომის მოყვარულთათვის ვგონებ საინტერესო იქნება

ხეებისა და ბუჩქების (იშვიათად ბალახის) ფოთოლთა მასობრივი ცვენა. ზომიერი ჰავის პირობებში . მიმდინარეობს შემოდგომით, როდესაც მცენარის სასიცოცხლო პროცესები შესუსტებულია. ტროპიკულ და ცხელ ადგილებში მოზარდ მცენარეებს ფოთლები სცვივათ ძლიერი გვალვის დაწყებისას. ფოთოლცვენა არის ევოლუციის პროცესში გამომუშავებული შეგუება ახარახელსაყრელი პირობებისადმი. ცნობილია, რომ ფესვების მიერ შეთვისებული წყალი ფოთლებით ორთქლდება. არახელსაყრელი პირობების დროს (ყინვა, გვალვა) ფესვები ვერ ითვისებენ საჭირო რაოდენობით წყალს, ფოთლების ცვენა კი ამ შემთხვევაში იცავს მცენარესგამოშრობისაგან. ფოთოლცვენა ნორმალური ფიზიოლოგიური პროცესია და დაკავშირებულია ფოთლის მობერებასთან. ფოთოლწვენის წინ ფოთლებში მიმსინარეობს ღრმა ფიზიოლოგიური, ბიოქიმიური და სტუქტურული ცვლილებები, მწვანე პიგმენტი ქლოროფილი იშლება, ყვითელი პიგმენტები – კაროტინოიდები უფრო მდგრადია და განაპირობებს ფოთლების საშემოდგომო ფერს. მობერებული ფოთლის უჯრედებიდან მობერბეული ფოთლის უჯრედებიდან საკვები ნივთიერებები, განსაკუთრებით ცილები, გადაიგევნება სამარაგო ორგანოებისაკენ, ზრდის წერტილებისა და მზარდი ახალგაზრდა ფოთლებისაკენ. ფოთლების ჩამოცვენა განაპირობებულია უჯრედის ე.წ. გამყოფი შრის წარმოქმნით. დაშლის პროცესების გაძლიერებისას გამყოფი შრის უჯრედების შემაერთბელი უჯრედშორისი ნივთიერება იშლება და უჯრედები განცალკვედებიან, ყუნწი თითქოს იქრება გაინივი მიმართულებით და კავშირი ორგანიზმსა და ფოთოლს შორის ხორცილედება ჭურჭელ–ბოჭკოვანი კონებით. ფოთლის სიმძიმისა და ქარის ზეგავლენით კონები იხლიჩება და ფოთლები ვარდება

bb1d8fc47804

33b4d8d89be9

023fbc3fa2ff

6982aeecb4f0

0d07b84855cd

28e2d471b9da

c9f66f37618b

961f0f33b403

15a535d1d6f8

ce134a477b4f

b04931d267c4

5ebc9a45efdc

8468e1e3f4a4

25762cc7f452

ac2f029cf2f7

a49344cd485e

1b2ba5eae8e5

5a174a74d82b

ccedfcd8cc57

60300bbe8131

7dab2729c3ea

87f7d8983307

874bd23d537b

11770e3294b2

c1589207c60a

მსგავსი ამბები

Back to top button