გართობაუცნაური

პასპორტი (ნაწილი 3)

766ad4197323

ვისაც თავისი პასპპორტის სურათი არ მოსწონს ”შამაიხედეთ”

d21eca200b92
ყველაზე ”კეთილი” პასპორტი
d6ec6caed3a6
მზერა აქვს ისეთი თითქოს კენედს ამან ესროლა
2c6aebf57cb9
ძალზედ სერიოზული გამომეტყველება
03706b7a189f
ამაზეა ნათქვამი თვალები აქვს ტ..ობიექტივშიო
baaba7085599
მძინარა
a537c44f9ed8
ქალი ”დამდაგე”
a01e6a24b7a7

e52bc0dc9cc1

9af33fa3a293
მეორე ადამიანი რომელიც საზღვარგარეთ კი არა სახლიდან არ უნდა გაუშვა :(
571c287ffd06
საინტერესო იქნება 10 შვილიანი დედის პასპორტი
a372ca37b0f1

41946aa5d53b

df401b90d602

a7440caec2b3

b5f969eff0bc

7c09c92a7e37

3d73a984d6c6

251492fa736b

9c5e6cbc8f74

3a3928e4bcc3

grga

:) mdzinara, uqnara, loti

მსგავსი ამბები

Back to top button