საკითხავისასარგებლო

დედამიწის მეცნიერებები

cd28493c1a1b

გეოდეზია – მათემატიკის დარგი, რომლის მიზანია დედამიწის ან მისი რაიმე დიდი ნაწილის ფორმისა და ზომის შესაწავლა მისი სიმრუდის დადგენის მიზნით. 

გეოლოგია – მეცნიერება დედამიწის მყარი საფარის (ქერქის) და მის შემადგენლობასთან დაკავშირებული მოვლენების შესახებ.

გეოფიზიკა – მეცნიერება დედამიწის ქერქის, ოკეანეების და ატმოსფეროს ფიზიკური მდგომარეობისა და მოვლენების შესახებ.

ეკოლოგია – მეცნიერება ცოცხალი არსებებისა და გარემოს ურთიერთობების შესახებ.

მინერალოგია – მეცნიერება მინერალების შესახებ.

მეტეოროლოგია – მეცნიერება ატმოსფერული მოვლენების შესახებ.

პალეონტოლოგია – მეცნიერება ნამარხი ცხოველებისა და მცენარეულობის შესწავლის შესახებ.

სეისმოლოგია – მეცნიერება მიწისძვრებისა და დედამიწის შიგნით ტალღების მოძრაობის შესახებ.

ფიზიკური გეოგრაფია – გეოგრაფიის დარგი, რომელიც სწავლობს დედამიწის ბუნებრივ ასპექტებს, ბუნებრივი ტერიტორიების სტრუქტურულ ნაწილებს. იგი მოიცავს აგრეთვე მეცნიერებათშორის დისციპლინებს:

18d9259dcf40

მგონი საინტერესო იყო. მადლობთ წაკითხვისთვის:)

მსგავსი ამბები

Back to top button