გართობა

სასაცილო და საინტერესო სტატუსები

b4074822901e

სრულიადში ნახავთ MSN-ის რამოდენიმე სასაცილო სტატუსებს

– You can take my breath away!!! stay away from me I don’t want do die Now.
თქვენ მე სუნთქვას მიკრავთ!!! დამანებეთ თავი მე არ მინდა სიკვდილი.

– U made me smile so wide……..I can eat a banana side ways.
თქვენ შეგიძლიათ იმდენად ძლიერ გამაცინოთ რომ ბანანი გვერდულად შევჭამო.

– Don’t hate me because I m good, Hate me because I know it!!
არ შემიძულოთ რადგან მე კარგი ვარ, შემიძულეთ რადგან მე ეს ვიცი!!!

– He Took Me Fr0m a Bar. He Took Me In His Car. He Took My T0p 0ff. He Puts His Lips 0n Mine,But D0n’t W0rry I’m a Bottle 0f Wine..
მან წამომიყვანა ბარიდან. ჩამსვა მანქანაში. გამხადა. შემეხო ტუჩებით, მაგრამ ნუ ღელავ, მე ღვინის ბოთლი ვარ.

– LOVE IS THE MISUNDERSTANDING BETWEEN TWO FOOOLS!
სიყვარული არის გაუგებრობა სულელებს შორის.

– Loved by FEW Hated by MANY Feared by ALL.
უყვარდა ყველას, სძულდა ბევრს, ეშინოდა ყველას.

– Love can sometimes be magic… But magic can sometimes just be an illusion!!
სიყვარული ხანდახან შეიძლება ჯადოსნური იყოს, მაგრამ ჯადოსნობა ხანდახან შეიძლება უბრალოდ ილუზია იყოს.

– Everyone says you only fall in love once but thats not true, everytime I hear your voice I fall in love all over again.
ყველა ამბობს რომ ნამდვილი სიყვარული ერთხელ მოდის, მაგრამ ეს სიმართლე არაა, ყოველთვის როცა შენი ხმა მესმის თავიდან მიყვარდები.

– i removed L from LOVER…….n now its all OVER !!!
მე ამოვშალე ასო L სიტყვა LOVER-დან……. და ახლა ეს ყველაფერი დამთავრდა.

– DONT SAY YOU LOVE ME UNLESS U REALLY MEAN IT, CUZ I MIGHT DO SOMETHING CRAZY LIKE BELIEVE IT.
არ მითხრა რომ გიყვარვარ სანამ ამაში არ დარწმუნდები, იმიტომ რომ შეიძლება რაიმე სიგიჟე გავაკეთო თუ ეს დავიჯერე.

– if u learn, u know more if u know more, u forget more ,if u forget more,u know less. so why learn.+1
თუ სწავლობ, მეტი იცი, თუ მეტი იცი, მეტი გავიწყდება, თუ მეტი გავიწყდება, ცოტა იცი. რატომ ვსწავლობთ?

– A good lawyer knows the law, a great lawyer knows the judge.
კარგმა იურისტმა იცის კანონი, დიდი იურისტი იცნობს მოსამართლეს.

– Don`t dial my Heart number it is already engaged to Someone else.
არ აკრიფო ჩემი გულის ნომერი, ის უკვე დაკავებულია.

– no NIck just CLICK. (ამას არ უნდა თარგმნა)

– I broke her heart , She broke my jaw.
მე მისი გული გავტეხე, მან ჩემი ყბა.

– w8 . i’m scanning your brain .. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 .. ERROR!! No brain detected!! ;)
მე შენს ტვინს ვასკანერებ. 1- 9 8 7 6 5 4 3 2 1 …ტვინი აღმოჩენილი არაა.

– u hate me not bcz i m ignoring u but bcz i m beautiful !!
შენ მე გძულვარ ოღონდ იმიტომ არა რომ არ მოგწონვარ, იმიტომ რო მშვენიერი ვარ.

– Don’t hate the player, HATE the game!
ნუ შეიძულებ მოთამაშეს, გძულდეს თამაში

– girls are like phones, we like to be held and talked too, but if u press the wrong button u’ll be disconnected!
გოგოები ტელეფონებივით არიან, ჩვენ გვიყვარს მათთან ლაპარაკი, მაგრამ თუ არასწორ ღილაკს დააწვები კავშირი გაწყდება.

– There are no stupid questions, just stupid ppl!
არ არსებობს სულელური შეკითხვა, არსებობს სულელი ხალხი.

მსგავსი ამბები

Back to top button