საქართველო

  • map

    იცით თუ არა, რომ ..

    საქართველოში ყველაზე ხშირი და ძლიერი მიწისძვრების მხარეა ჯავახეთის ზეგანი. საქართველოში ყველაზე თბილი ადგილია ბათუმი, ყველაზე ცივი ადგილი – კავკასიონის მაღალმთიანი,…

Back to top button