საკითხავისასარგებლო

რა არის Wi-Fi?

372b6d3ac24b
Wi-Fi (Wireless Fidelity-უსადენო სიზუსტე) – ეს არის, ინტერნეთში უსადენოდ შეღწევის თანამედროვე, დინამიურად განვითარებადი ტექნოლოგია. დანარჩენი სრულიდში..

Wi-Fi-ის ტექნოლოგიით ინტერნეტში უსადენო შსვლა ხორციელდება სპეციალური შეღწევის რადიო-წერტილებით. საკმარისია არსებობდეს Wi-Fi-ს თუნდაც ერთი წერტილი, რომ 300 მეტრიანი რადიუსის ზონაში, ნებისმიერულ კომპიუტერულ ტექნიკას რომელსაც გააჩნია Wi-Fi მოდული (ადაპტერი), შეუძლია ინტერნეტში შეღწევა.

e3e781dc4aae

აბრევიატურა Wi-Fi-ს ქვეშ იგულისხმებაინფორმაციის რადიოარხით გადაცემის მთელი სტანდარტები, რომელთაც გააჩნიათ ერთი საერთო სახელწოდება IEEE 803.11-ი.

Wi-Fi-ის ქსელში მიერთება შეიძლბა ნოუთბუქებითა და ჯიბის კომპიუტერებით, რომელთაც გააჩნიათ Wi-Fi-სთან მიერთების სპეციალური მოწყობილებები. დღეისთვის პრაქტიკულად, ყველა თანამედროვე პორტატული და ჯიბის კომპიუტერები Wi-Fi-სთან თავსებადნი არიან. თუმცა არათანამედროვე მობილური პერსონალური კომპიუტერესბის მფლობელებსაც შეუძლიათ შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ტექნოლოგია, თუ ისინი ჩააყენებენ თავიანთ კომპიუტერების PCMCIA-სლოტებში Wi-Fi-ს ბარათებს, ან USB პორტით კომპიუტერებს მიუერთებენ Wi-Fi-ის გარე მოწყობილებებს. თუმცა აღნიშნული მოწყობილებების გამოყენების შემთხვევაში ინტერნეტში მუშაობის სიჩქარე მნიშვნელოვნად მცირდება.

ფირმა ერიქსონის ოფიციალურ საიტზე გამოჩნდა განცხადება, რომ “Wi-Fi-ის ტექნოლოგიით ინტერნეტში უსადენო შეღწევის რადიო-წერტილები ძალიან მალე გახდება ისეთივე უსარგებლო, როგორიც ქალაქის სატელეფონო ჯიხურებიო”. რის შემდეგაც კომპიუტერული უსაფრთხოების, კონტროლისა და აუდიტის მთავარმა სპეციალისტმა იოჰან ბერგენდახმა, სტოკჰოლმში, ევროპის კონფერენციაზე განცხადება დაადასტურა და დაამატა, რომ მობილური ქსელი, რომლის ღირებულება სწრაფად კლებულობს შეჩვლის Wi-Fi-ის რადიო-წერტილებს. ბუნებრივია კონფერენციაზე წარმოიშვა კითხვა: როგორი იქნება საქმე თუ ინფორმაციის გადაცემა დაემთხვევა როუმინგის ზონის შეცვლის მომენტს? იოჰან ბერგენდახმა ამ შემთხვევისგან თავის დაღწევის მიზნით პროვაიდერებს მოუწოდა უFრო მჭიდრო თანამშრომლობისკენ.

d9fa99f9c827

დასასრულს იოჰან ბერგენდახმა დაამატა, რომ “მობილურ ქსელებში ინფორმაციის გადაცემის ფართოზოლიანი ტექნოლოგია ისეთივე მისაღები იქნება, როგორც დღეისათვის Wi-Fi”.

ლეპტოპების მწარმოებელ ფირმებს არ უნდათ იმის გაგონებაც, რომ Wi-Fi-ის მომავალი არ აქვს. მწარმოებლები იძულებულები არიან, თუნდაც ისეთი ფართოზოლიანი ქსელის პერსპექტიულობა, როგორიცაა HSDPA (High Speed Downlink Packcet Access – შემავალ არხზე მაღალსიჩქარიანი პაკეტური შეღწევის ტექნოლოგია). როგორც სპეციალისტები უწოდებენ ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც სულ მალე, რიგითი აბონენტებისთვის იქნება მეოთხე თაობის ქსელი, ანუ 4G.

უფრო მეტიც. Intel-მა, მობილურ ქსელში ინფორმაციის ფართოზოლიანი გადაცემის ტექნოლოგიისათვის, თავის პროცესორ Centrino-ში უკვე ჩაამონტაჟა აღნიშნული ტექნოლოგიის აპარატურული უზრუნველყოფა.

გარდა ზემოთხსენებულისა Wi-Fi-ს უპერსპექტივობას ისიც განაპირობებს, რომ ამერიკის ქალაქ სანტა0ფეს მაცხოვრებელთა გარკვეულმა ნაწილმა განცხადებით მიმართა ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომ Wi-Fi-ს რადიო-წერტილების გამოსხივება მათში იწვევს ალერგიას. ამასთან დაკავშირებით მათ მოითხოვეს ამ სტანდარტის უსადენო გადაცემის გამოყენების აკრძალვა საზოგადოებრივ ადგილებში.
უახლოეს მომავალში შესაძლებელია Wi-Fi შეცვალოს, მობილურ ქსელში, ინფორმაციის ფართოზოლიანი გადაცემის ტექნოლოგიამ.

წყარო: ეკონომიკური ინფორმატიკა

თეგები

მსგავსი ამბები

Back to top button
Close
Close