გამოგონებასაკითხავი

ოქროს კვეთა

547cb7d1f359

ყველაფერი ოქროს კვეთის შესახებ

cb1e698af702

კომპოზიციური აგების ძველ დროში ჩამოყალიბებული ფუნდამენტური ტრადიცია გეომეტრიულ სისტემას წარმოადგენს. ეს სისტემა „სიმეტრიის“, ე.წ. ნაწილების მთელთან თანაზომადობის ერთიანობის პრინციპის თანახმად (ეს ტერმინი ძველი მნიშვნელობით იხმარება), დამხმარე ტეკნიკურ საშუალებად არის გამოყენებული პროპორციულ შეფარდებათა შექმნისას.

საქმე ეხება კომპოზიციური აგების ტრადიციას ე.წ „გეომეტრიული სიმეტრიის“ სისტემაში, რომელიც პრინციპულად განსხვავდება პართოდ ცნობილი „არითმეტიკული ანუ მოდულური სიმეტრიის“ ვიტრუვიუსისეული სისტემისაგან (ვიტრუვიუსი – რომაელი არქიტექტორი, პირველი ს. ჩვ. წ. – მდე.)

„გეომეტრიული სისტემა“ დაფუძნებულია იარციონალურ შეფარდებებზე, ე.წ. სამ გეომეტრიულ თემაზე: V2, V3 და ოქროს კვეთზე მისი მონათესავე V5_ურთ…

ეს იმას ნისნავს, რომ გეომეტრიული ფიგიგურის სხვადასხვა განზმილება, ვთქვათ, სიგრძე და სიგანე, ის შეეფარდება ერთმანეთს როგორც V2, V3 და V5 –ურთ…

ეს იმას ნიშნავს, რომ გეომეტრიული ფიგურის სხვადასხვა განზომილება, ვთქვათ, სიგრძე და სიგანე, ისე შეეფარდება ერთმანეთს, რგორც V2, V3 და V5. ნახაზზე მითითებულია, თუ როგორ აიგება ამ სქემის მიხედვით შესაბამის კვეთებში სწორკუთხედის გვერდები (ნახ.1). (ასოსავალი კვადრატის გვერდი 1-ის ტოლად არის მიჩნეული, რაც სეეცება V4=2ს, იგი რაციონალური რიცხბია და აქ მხოლოდ ნახაზის სისრულისთვისაა მოხმობილი).

ოქროს კვეთა (ოქროს პროპორცია, ოქროს შუალედი) — ჰარმონიული გაყოფა მთელისა ისეთ ორ არატოლ ნაწილად, როდესაც მცირე ნაწილი ისე შეეფარდება დიდს, როგორც დიდი მთელს და პირიქით, მთელი ისე შეეფარდება დიდს, როგორც დიდი მცირეს. ალგებრულად ოქროს კვეთა დაიყვანება შემდეგი განტოლების ამოხსნამდე:

9b45a553ade1

ოქროს კვეთა ადამიანის სახესა და მაჯაზე

1e64d65dd652

კვეთა სახეზე

c5dc4c81d4c2

კვეთა ბერძნულ შენობაზე

7c0652cf37cb

კვეთა მაჯის ძველბზე

8ce09b6fbbe9

რუსთაველი პირველი და მგონი ერთადერთი მწერალია რომელმაც ნაწარმოები ოქროს კვეთაზე ააგო

ადამიანის სხეულიც ოქროს კვეთაზეა აგებული თავი ისე შეეფარდება ტანს როგორც ტანი შეეფარდება მთელ სხეულს ამ პროპორციით არის დახატული მონალიზა

წყარო: ვიკიპედია

თეგები

მსგავსი ამბები

Back to top button
Close
Close