გასართობისაკითხავისასარგებლო

გადარჩენის ხელოვნება


გაგაცნობთ სიმბოლოებს რომელიც მიწიდან ცაში ვიზუალური სიგნალის საშუალებით გადაეცემა თვითმფრინავს ან ყველა ცაში მოძრავ საშუალებას. ეს სასიგნალო ნიშნები გაშლილ ტერიტორიაზე უნდა მოიხატოს მიწაზე. შესაბამისად უნდა იყოს დიდი ზომის და ციდან შესამჩნევ ფერად.

  • :ეს ნიშნული გამოხატავს დადებით პასუხს

  • :ეს ნიშანი გამოხატავს კომპასისა და რუქის მოთხოვნას

  • :ეს ნიშანი ამცნობს სამაშველო ჯგუფს რომ საჭიროა რადიო,სასიგნალე ნათურა,ბატარეები

  • :ეს ნიშანი გამოხატავს “არ შემიძლია მოძრაობა”

  • ეს არის ნიშანი იმის გადასაცემად რომ საჭიროა ექიმი

  • ეს ნიშანი გამოხატავს საკვებისა და წყლის მოთხოვნას

  • ეს არის ნიშანი იმის გადასაცემად რო სერიოზული დაშავებაა,საჩიროა ევაკუაცია ან ექიმი

  • ეს ნიშნული გამოხატავს უარყოფით პასუხს

  • ეს ნიშნული გამოხატავს “ყველაფერი კარგად არის”

მორზეს ანბანი

A . _
B _ . . .
C_ . _ .
D _ . .
E . F . . _ .
G _ _ .
H . . . .
I . .
J . _ _ _
K _ . _
L . _ . .
M _ _
N _ .
O _ _ _
P . _ _ .
Q _ _ . _
R . _ .
S . . .
T _
U . . _
V . . . _
W . _ _
X _ . . _
Y _ . _ _
Z _ _ . .

მორზეს ციფრები

1 . _ _ _ _
2 . . _ _
3 . . . _ _
4 . . . _
5. . . . .
6 _ . . . .
7 _ _ . . .
8 _ _ _ . .
9 _ _ _ _ .
0 _ _ _ _ _

წყარო: fisher.ge

თეგები

მსგავსი ამბები

Close
Close